Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

INDE, Salonit Anhovo d.o.o.
Vojkova 83
SI - 5210 Anhovo
T 05/392 15 64
F 05/395 14 15
E inde@siol.net
W www.salonit.si
 • PODJETJE
 • PROIZVODI
 • NOVOSTI
 • ČLANKI
 • VIDEO

INDE, Salonit Anhovo d.o.o. je podjetje za zaposlovanje invalidov, ki je v 100% lasti podjetja Salonita Anhovo, d.d. Zaposlujejo 100 delavcev. Proizvajajo cementne distančnike in poliesterske lestve, v letu 1999 pa so pričeli s proizvodnjo dvoslojnih betonskih tlakovcev.

PROIZVODNI PROGRAM

betonski tlakovci KLASIK
 • tlakovec TIBER
 • tlakovec ADRIA
 • tlakovec FORUM
 • tlakovec ROMANIK
 • tlakovec ARKADA
 • travna plošča TRAVAL
distančniki iz cementne malte
namenjeni za doseganje predpisanega zaščitnega sloja betona med jekleno armaturo in opažem, kakor tudi namestitvi armature v pravilno lego in vzdrževanju te lege med samim postopkom betoniranja
opažni les
poliestrske lestve