Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

INTERNOVA d.o.o. izdajatelj revij Hiše, Pohištvo in Lesarski utrip
Dunajska cesta 20
SI - 1000 Ljubljana
T 01/431 22 22
F 01/431 31 74
E internova@siol.net
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

Podjetje Internova je izdajatelj revij Hiše, Pohištvo in Lesarski utrip in katalogov Hiše in Pohištvo.

PROIZVODNI PROGRAM

Hiše
Na uporabno-informativen način izobražuje in svetuje, izbira in ocenjuje ponudbo hiš, jih konstruktivno hvali in graja. Namenjena je vsem, ki nameravajo hiše graditi, projektantom in arhitektom, ki jih načrtujejo, podjetjem, ki hiše gradijo in vsem, ki si urejajo varen in prijeten dom. Izhaja 4x letno (5.3.2001, 5.6.2001, 5.9.2001 in 5.12.2001), v nakladi 4000 izvodov, Katalog Hiše pa v nakladi 20000 izvodov.
Pohištvo
Na poljuden način pribliza bralcem strokovne vsebine s področja pohištva,dekorativnih predmetov, prostorov, oblikovnih trendov in nakazuje prihodnost bivanjske kulture.
Izhaja 4x letno (25.3.2001, 25.6.2001, 25.9.2001 in 20.12.2001), v nakladi 4000 izvodov, Katalog Pohištvo pa v nakladi 50000 izvodov.
Lesarski utrip
Lesarski utrip je strokovno-informativni mesečnik za lesno industrijo in obrt. Revija pokriva tako primarno, kot finalno proizvodnjo, poleg tega pa tudi dejavnosti, kot so strojegradnja, proizvodnja pohištvenih repromaterialov, proizvodnja polizdelkov,... Namenjena je strokovni javnosti v Sloveniji in v tujini. Berejo jo predvsem obrtniki in zaposleni v lesni industriji. Izhaja v nakladi 2000 izvodov.