Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

KLIMA PTUJ d.o.o.
Osojnikova cesta 9
SI - 2250 Ptuj
T (+386) 02/779 80 70
F (+386) 02/779 80 77
E info@klima-ptuj.com
W www.klima-ptuj.com
 • PODJETJE
 • PROIZVODI
 • NOVOSTI
 • ČLANKI
 • VIDEO

Klima Ptuj d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1996. Danes zaposljuje 40 ljudi.

Podjetje od samega začetka stremi h kvaliteti svojih storitev in zadovoljevanju potreb in pričakovanj investitorjev ter kupcev, saj lahko le na ta način obstane na trgu.

V podjetju se zavedajo, da je vsako stvar mogoče še izboljšati, zato uveljavljajo sodobne principe celovitega obvladovanja kakovosti in neprestanih izboljšav.

So eden največjih slovenskih izvajalcev strojnih inštalacij za vse vrste gradbenih objektov, tako novogradnje kot adaptacije. Prilagajajo se željam kupca glede na obstoječo ali želeno tehnologijo in druge specifične zahteve vezane na en sam projekt.

Storitve izvajajo z lastno strokovno ekipo oz. v sodelovanju s kvalitetnimi stalnimi podizvajalci.

STORITVENI PROGRAM

Izvajanje strojnih in elektro instalacij
 • ogrevanje
 • hlajenje
 • klimatizacija
 • vodovod in kanalizacija
 • namakalni sistemi
 • požarni šprinkler sistemi
 • prezračevanje
 • izolacije
 • avtomatika in regulacije
 • čistilne naprave
Projektiranje strojnih in elektro instalacij