Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

MINERVA ŽALEC d.d.
Pongrac 101
SI - 3302 Griže
T 03/713 62 00
F 03/713 62 02
E uprava@minerva.si
W www.minerva.si
 • PODJETJE
 • PROIZVODI
 • NOVOSTI
 • ČLANKI
 • VIDEO

Podjetje MINERVA ŽALEC se ukvarja s proizvodnjo izdelkov iz umetnih mas in kovin, nudi storitve na področju vodovodnih, plinskih in sanitarnih instalacij ter je dejavno na področju trgovine na debelo in drobno.

PROIZVODNI PROGRAM

polietilenske cevi za distribucijo pitne vode
 • iz PE 80, zunanji premer od 20 mm do 400 mm
 • iz PE 100, zunanji premer od 32 mm do 450 mm
 • spojni elementi
polietilenske cevi za plinovode
iz PE 80 in PE 100, zunanji premer od 20 mm do 400 mm
polietilenske cevi za kanalizacijo
 • za kanalizacijo odpadnih voda, industrijsko kanalizacijo, cestno kanalizacijo
 • za saniranje obstoječe kanalizacije in pri gradnji individualnih objektov
polietilenske cevi za splošno uporabo
 • za industrijske cevovode ipd.
polietilenski jaški, požiralniki in drugi izdelki po posebnih naročilih
PVC drenažne cevi - MIDREN
 • za poljedelstvo, gradnjo stanovanjskih hiš, športnih objektov, cest, ipd.,
  Fi 50 - Fi 65 - Fi 80 - Fi 100 - Fi 125 mm
 • spojni elementi (T-kosi, kolena, reducirji, pokrovi, spojke, stranski priključki, ipd.)

STORITVENI PROGRAM

varjenje cevi čelno in elektro - uporovno
montaža PE cevnih sistemov (plinovodov, vodovodov, kanalizacije)
trgovina, projektiranje in tehnično svetovanje