Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Celovška 71
SI - 1000 Ljubljana
T 01/583 05 00
F 01/505 43 73
E info@ozs.si
W www.ozs.si
 • PODJETJE
 • PROIZVODI
 • NOVOSTI
 • ČLANKI
 • VIDEO

V okviru Gospodarske zbornice Slovenije se združuje preko 135.000 delavcev, ki ustvarijo skoraj 20% bruto domačega proizvoda. Svoje interese združujejo v 25 sekcijah, pri čemer je gradbena dejavnost s skoraj 25% deležem najmočnejša.

Sekcije, ki so neposredno ali posredno povezane z graditeljstvom:

 • Sekcija gradbincev
 • Sekcija kleparjev in krovcev
 • Sekcija inštalaterjev - energetikov
 • Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev
 • Sekcija lesnih strok
 • Sekcija steklarjev

Področja storitve

091 Projektiranje, svetovanje, inženiring