Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

POLIX d.d.
Jezerska ulica 7
SI - 4226 Žiri
T 04/518 44 78
M 041/697 493
F 04/518 44 70
E polix@polix.si
W www.polix.si
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

Polix Žiri je podjetje za proizvodnjo armatur - krogelnih pip, ki so namenjene za vgradnjo v plinovode, vodovode, naftovode in cevovode za zrak in vse ostale neagresivne medije. Z razvojem krogelnih pip in specialnih armatur so se intenzivno začeli ukvarjati v začetku osemdesetih let. Rezultat je program krogelnih pip, ki ustrezajo vsem standardom. Z visoko kvaliteto, brezhibnim delovanjem in upoštevanjem svetovnih standardov je Polix Žiri dobil A - test zunanjih ustanov: DIN-DVGW. Razvoj vseh vrst armatur - krogelnih pip jim omogoča poleg uveljavitve na domačem tržišču tudi prodor na vsa svetovna tržišča.

PROIZVODNI PROGRAM

armature
  • krogelne pipe za vgradnjo v plinovode, vodovode, naftovode in cevovode za zrak in vse ostale neagresivne medije
  • ohišja iz litih ali varjenih konstrukcij
  • specialne izvedbe s sekundarnim tesnjenjem, za podzemno vgradnjo, s pogonom