Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

RAM TRADE d.o.o.
Parmova 53
SI - 1000 Ljubljana
T 01/436 98 67, 01/436 68 98
M 031/323 711, 021/448 488
F 01/436 22 60
E ramtrade@siol.net
W www.ramtrade.si
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

Podjetje RAM TRADE deluje na področju hidroizolacij in zastopa italijansko tovarno bitumenskih hidroizolacijskih trakov ITALIANA MEMBRANE.

ZASTOPNIŠKI PROGRAM

elasto plastomerni trakovi
SCUDOPLAST, DELTAPLAST, STIGMAPLAST
elastomerni trakovi
SCUDOELAST, GAMMAELAST, DELTAELAST
samolepilni trakovi
SCUDOTENE, ICE-PROOF
trakovi za zelene strehe
SCUDOGARDEN PP
trakovi za betonske premostitvene objekte
SCUDOPLAST CAR

Zastopa blagovne znamke