Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

REGENERACIJA d.o.o. nakup, predelava, prodaja
Alpska cesta 43
SI - 4248 Lesce
T 04/531 70 70
F 04/531 89 35
E info@regeneracija.si
W www.regeneracija.si
 • PODJETJE
 • PROIZVODI
 • NOVOSTI
 • ČLANKI
 • VIDEO

Podjetje REGENERACIJA je bilo ustanovljeno leta 1989 z združitvijo dveh obrtnih delavnic. Na začetku je imelo dve dejavnosti - proizvodnjo poliesterskih laminatov in proizvodnjo zaščitnih premazov. Podjetje danes zaposluje 25 delavcev.

PROIZVODNI PROGRAM

posode in cisterne - rezervoarji (eno in dvoplaščni)
za pitno vodo, za deževnico, za akumulacijo padavin, za shranjevanje kemikalij, do 100.000 l
notranji vodomerni jaški
zunanji vodotesni vodomerni jaški
kanalizacijski revizijski jaški (povozni, nepovozni)
vodohrami
hišni priključki
filtri za vodo
maščobniki in lovilci olja
črpališča za odpade vode
emšerji in greznice
čistilne naprave
silosi za krmo in razsuti material
bazeni
zabojniki
parketi
program celovite zaščite lesa
osnovni impregnacijski premazi, lazurni premazi, barve za označevanje, protipožarni premazi, premazi proti pokanju lesa
ostali proizvodi
 • sredstva za odstranjevanje premazov
 • okrasni premazi (SREBRIN, ZLATIN)
 • sredstva za zaščito pred rjavenjem
 • lepila za les, plastiko, papir
 • barve za beton, fasade in les
 • barve za cestne oznake
 • sredstva proti plesni
 • poliester set

Zastopa blagovne znamke