Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

RIKO HIŠE d.o.o.
Bizjanova 2
SI - 1000 Ljubljana
T 01/837 26 10
F 01/836 99 36
E info@riko-hise.si
W www.riko-hise.si
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

RIKO HIŠE d.o.o.

Podjetje Riko Hiše že vse od leta 1997, ko je začelo s proizvodnjo masivnih lesenih elementov za tujega partnerja, nadaljuje bogato dediščino gradnje z lesom. Ko je dve leti kasneje prevzelo sistemski patent za proizvodnjo lesenih masivnih hiš, se je začela perspektivna rast in nizanje uspeha za uspehom.

Do danes je podjetje Riko Hiše zraslo v mednarodno prepoznavno in uspešno podjetje, ki kakovost lesenih Riko objektov dokazuje z mnogimi domačimi in tujimi certifikati ter s številnimi oblikovalskimi in arhitekturnimi priznanji.

Podjetje Riko Hiše je v času svojega delovanja postalo tvorec meril za visoko kakovostno ekološko gradnjo lesenih montažnih objektov, ki združuje odlično poslovno uspešnost z družbeno odgovornostjo.

Pod oznako »Riko Hiše« že dolgo ne nastajajo več samo družinske hiše in pripadajoči spremljevalni objekti. Kakovost bivanja, kakršno je sistem Riko gradnje zagotovil najprej posameznikom, je navdušil mnoge, ki so tovrstno bivalno kulturo želeli prenesti v večja naselja individualnih hiš, nato pa tudi v javne objekte. Tako se je koncept Riko gradnje z enodružinskih hiš preselil na celotna naselja in zrasli so prvi Riko »ekosistemi«, sklopi individualnih hiš za znane investitorje. Danes pod okriljem podjetja poleg družinskih hiš nastajajo tudi številni poslovni objekti, športne dvorane, vrtci, šole in druge izobraževalne ustanove, lokali, hoteli, restavracije, wellnessi ...