Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

Schöck Bauteile Ges.m.b.H.
Thaliastrasse 85/2/4
AT - 1160 Wien
T (+386) 08/205 22 57
F (+386) 05/992 34 34
E info@schoeck.si
W www.schoeck.si
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

Podjetje Schöck Bauteile Ges.m.b.H. je na trgu gradbeništva aktivno že več kot 50 let. Kot proizvajalci inovativnih rešitev v gradbeništvu so prisotni v 40 državah širom sveta. Njihov cilj je, da se pod sloganom „Preprosto bolje graditi" nenehno razvijajo in na trgu ponujajo visoko kakovostne in enostavnejše komponente za gradbeno-fizikalne, statične in konstrukcijske namene.

Z njihovimi najpomembnejšimi proizvodi, kot so Isokorb®, Novomur® in Tronsole® ponujajo dozorele rešitve, ki opredeljujejo raven visokega tehničnega dosežka in se kontinuirano razvijajo naprej. Na področju armaturne tehnike je Schöck s protiprebojno armaturo Bole®, armaturo iz steklenih vlaken ComBAR® in s sistemom trnov (ESD/SLD) na poti, da razvije novo in napredno tehniko v gradnji.

Poleg samih proizvodnih rešitev pozornost v veliki meri namenjajo tudi storitvam in servisu. Tako so vse skupine odjemalcev lahko deležne strokovne podpore pri uporabljeni tehniki, servisu, načrtovanju, usposabljanju, simpozijih, programih za izračunavanje in tehnični dokumentaciji.

Kot izumitelji elementa Isokorb in vodilni proizvajalec elementov na področju prekinitve toplotnih mostov pri balkonih, dajejo posebni poudarek trajnim rešitvam toplotnih mostov.

Toplotni mostovi

Toplotni mostovi so mesta v zunanjem ovoju stavbe, kjer je toplotni upor bistveno manjši od toplotnega upora na sosednjih mestih. To pomeni, da je na toplotnem mostu v zimskem času toplotni tok iz notranjega, ogrevanega okolja v zunanje okolje močno povečan.

Glede na vzrok nastanka delimo toplotne mostove na konstrukcijske, geometrijske in konvenkcijske. V praksi zelo pogosto naletimo na kombinacijo konstrukcijskih in geometrijskih mostov, ki jih zato imenujemo kombinirani toplotni mostovi.

Vpliv toplotnih mostov na kakovost bivalnega okolja

V območju toplotnih mostov se temperatura notranje površine stavbe precej zniža. Ob določenih neugodnih razmerah v prostoru (nizka temperatura in visoka relativna vlažnost ob sočasnem nezadostnem prezračevanju) v zimskem času je lahko temperatura notranje površine nižja od temperature rosišča, posledica pa je površinska kondenzacija vodne pare. Če se to dogaja pogosto, lahko pride do pojava plesni.

Balkoni – veliki porabniki energije

Pri gradnji novega objekta je zelo pomebno sodelovanje s projektanti v zgodnji fazi idejnega projekta, kjer lahko predvidimo vse segmente potrebne za izvedbo kvalitetne in optimalno energetsko učinkovite stavbe. Vsi udeleženci pri projektiranju so kasneje pomembni koordinatorji pri sami gradnji in izvedbi projekta. Že v sami fazi priprave idejnega projekta je potrebno sprejeti določene odločitve vezane na energetsko učinkovitost stavbe. Pomembno je definirati energetski razred stavbe. V nadaljnjih fazah priprave projekta se je potrebno posvetiti skrbni izbiri gradbenega materiala, načinu gretja in hlajenja stavbe, določiti vrsto izolacijskega materiala, stavbnega pohištva in ostalih elementov potrebnih za kvalitetno izgradnjo.

Pri toplotni izolaciji stavbe moramo biti posebej pozorni tudi na problematiko toplotnih mostov pri balkonih, nadstreških, terasah, atikah, kovinskih nosilcev in ostalih gradbenih delov, ki izstopajo izven ovoja stavbe in predstavljajo najbolj kritične toplotne mostove. Podjetje Schöck vam ponuja rešitev le teh, z elementi Isokorb® s katerimi trajno prekinete toplotne mostove pri vseh iztopajočih komponentah.

Toplotnih mostov ne smemo zanemariti, saj slabo izvedene rešive prekinitve toplotnih mostov pripomorejo k povečani porabi energije in povečujejo možnost za nastanek gradbenih škod in sanacij na objektih.

Kako kvalitetno rešiti problem toplotnega mostu?

Pravilen in najenostavnejši način je konstrukcijska prekinitev toplotnega mostu v področju priključka balkonske in notranje plošče. Z vgradnjo Schöck Isokorb® elementov na kritičnem spoju ste enostavno in trajno rešili problem toplotnega mostu na vašem objektu.

 

PROIZVODNI PROGRAM

Toplotna izolacija
waermedaemmung_461x407-pebp.jpg

Toplotni mostovi so pogost vzrok za poškodbe na zgradbah, kot so vlažni zidovi in plesen.
Pri komponentah, ki horizontalno izstopajo, na primer na balkonih, nastopa ta problem. Element Schöck Isokorb® termično ločuje komponente ene od drugih, obenem pa je tudi del statike. Zato govorimo o nosilnem elementu za toplotno izolacijo.

Zvočna izolacija
Tišina je temeljna potreba za ugodno bivalno klimo. V obdobju nenehnega vrveža in hrupa ljudje čedalje bolj iščejo tišino in mir. Zaradi tega zvočna izolacija v stavbah nikakor ni razkošje, temveč čedalje bolj pomembna nujnost - potreba.

treppenhaus_461x407-igrk.jpg

Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti stopniščem v hišah, kjer stanuje več družin, ker je na tem mestu hrup pogost pojav. Vsi Tronsole® sistemi nudijo varnost pri načrtovanju, ki jo zagotavlja visoka stopnja kakovosti, omogočajo enostavno obdelavo in jamčijo optimalen spoj ostalih komponent.

 

Armaturna tehnika
Betonske komponente se armirajo z jeklom v obliki mreže, palic in žice. Kot dopolnitev so nujne vgradne komponente, ki se vgrajujejo na kraju samem in omogočajo ekonomičen način vgradnje v primerjavi s klasično armaturo za beton.

bewhrungstechnik_461x407-wvmu.jpg

Konstruktivne fuge na zgradbi se lahko zanesljivo izvedejo s certificiranim sistemom trnov za velike obremenitve. Ravne plošče na podpornih mestih imajo potrebo po prebojni armaturi velike nosilnosti, Schöck Bole®.