Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

ŠOLSKI CENTER CELJE

Srednja šola za gradbeništvo deluje v okviru Šolskega centra Celje. Ponaša se z več kot tridesetletno tradicijo. Izobražuje za potrebe gospodarstva v širši celjski regiji in za študij na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah.

Program izobraževanja

Program gradbinec

gradbinec (2,5 letno izobraževanje)

Program zidar, tesar - šolski sistem

program traja tri leta.

Program zidar, tesar - dualni sistem

program je prenovljen, traja tri leta.

Program pečar keramik

Program gradbeni tehnik

gradbeni tehnik (4-letno izobraževanje)

Program okoljevarstveni tehnik

okoljevarstveni tehnik (4-letno izobraževanje)

Na šolskem centru Celje potekajo tudi programi izobraževanja odraslih za vse navedene poklice in programi prekvalifikacij in usposabljanja.

ŠOLSKI CENTER CELJE Srednja šola za gradbeništvo
Pot na Lavo 22
SI - 3000 Celje
tel.: 03/428 58 10
fax: 03/428 58 80
e-pošta: gradbena@mail.s-sc.ce.edus.si
splet: www.s-sc.ce.edus.si

Področja storitve

091 Projektiranje, svetovanje, inženiring
PeG podatkovniki d.o.o., Dunajska cesta 21 , 1000 Ljubljana, tel: 01/474 10 89, fax: 01/474 10 01, mob 031/488 426
e-pošta: info@peg-online.net | Pogoji uporabe in varstvo podatkov | © 2011, PeG podatkovniki d.o.o.
Izdelava: Humane tehnologije | Oblikovanje: Studio Mars