Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

ŠOLSKI CENTER CELJE Srednja šola za gradbeništvo
Pot na Lavo 22
SI - 3000 Celje
T 03/428 58 10
F 03/428 58 80
E gradbena@mail.s-sc.ce.edus.si
W www.s-sc.ce.edus.si
  • PODJETJE
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • ČLANKI
  • VIDEO

Srednja šola za gradbeništvo deluje v okviru Šolskega centra Celje. Ponaša se z več kot tridesetletno tradicijo. Izobražuje za potrebe gospodarstva v širši celjski regiji in za študij na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah.

Program izobraževanja

Program gradbinec

gradbinec (2,5 letno izobraževanje)

Program zidar, tesar - šolski sistem

program traja tri leta.

Program zidar, tesar - dualni sistem

program je prenovljen, traja tri leta.

Program pečar keramik

Program gradbeni tehnik

gradbeni tehnik (4-letno izobraževanje)

Program okoljevarstveni tehnik

okoljevarstveni tehnik (4-letno izobraževanje)

Na šolskem centru Celje potekajo tudi programi izobraževanja odraslih za vse navedene poklice in programi prekvalifikacij in usposabljanja.

Področja storitve

091 Projektiranje, svetovanje, inženiring