Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

SREDNJA GRADBENA ŠOLA MARIBOR
Smetanova 35
SI - 2000 Maribor
T 02/235 06 00
F 02/235 06 06
E srgradbena-mb@guest.arnes.si
W www.gradbena.si
 • PODJETJE
 • PROIZVODI
 • NOVOSTI
 • ČLANKI
 • VIDEO

Srednja gradbena šola Maribor izobražuje tako dijake, ki si želijo pridobiti prvi poklic, kot tudi odrasle, ki se želijo prekvalificirati ali se usposobiti za gradbena dela. Izobraževanje izvajajo v 22 sodobnih, funkcionalno opremljenih učilnicah z vsemi potrebnimi učnimi pripomočki in računalniško opremo. Za praktično delo se dijaki tri in dvoletnega programa usposabljajo v šolskih delavnicah, v sklopu praktičnega pouka pa sodelujejo s podjetji in obrtniki.

Program izobraževanja:

Program gradbinec I izobražuje za poklice:

 • pomočnik zidarja,
 • polagalec keramičnih oblog
 • tesar opažev.

program traja dve leti.

Program gradbinec II izobražuje za poklice:

 • zidar, tesar, železokrivec,
 • zidar (dualni sistem).

Program traja tri leta.

Program slikopleskar in črkoslikar

Program traja tri leta.

Program dimnikar

Program traja tri leta.

Program gradbeni tehnik s strokovno maturo

Program traja štiri leta.

Program tehniška gimnazija z maturo

Program traja štiri leta.

Program gradbeni tehnik (diferencialni program)

 • Program je namenjen učencem, ki so uspešno zaključili izobraževanje po enem izmed programov: gradbinec II, zaključna gradbena dela, dimnikar ali strojnik gradbene mehanizacije.
 • Program traja dve leti.

Področja storitve

091 Projektiranje, svetovanje, inženiring