Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Konstrukcija, statika

I. TEHNIČNI PREDPISI IN PRAVILNIKI

Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur.l. RS, št. 82/2013)

Pravilnik o tehničnih normativih za obtežbe nosilnih gradbenih konstrukcij (Ur. l. SFRJ št. 26/88)

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005)

Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu (Ur.l. RS št. 14/99, 42/02, 125/03, 110/05-popr, 29/04)

Pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizkušanje jeklenih nosilnih konstrukcij

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

 

II. STANDARDI

SIST EN 206-1:2003 - Beton 1. del: specifikacija, lastnosti in skladnost

SIST EN 338:2004 - Konstrukcijski les - trdnostni razredi

oSIST prEN 752:2005 - predstandard - sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj stavb

SIST EN 752-1:1996 - sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 1.del:splošno in definicije

SIST EN 752-2:1996 - sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 2.del:zahteve

SIST EN 752-3:1996 - sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 3.del:projektiranje

SIST EN 752-4:1998 - sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 4.del:hidravlično oblikovanje in okoljevarstvena določila

SIST EN 858-A1:2005 - ločevalni sistemi za lahke tekočine (olje in gorivo) - 1.del:načela načrtovanja proizvoda, značilnosti in preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti

SIST EN 858-2:2003 - izločevalniki lahkih tekočin (npr. olje, bencina) - 2.del:izbira najmanjše velikosti, vgraditev, obratovanje in vzdrževanje

SIST EN 1090-1:2009 - jekleni in aluminijevi konstrukcijski sestavni deli - splošni dobavni pogoji

SIST EN 1090-2:2008 - izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2.del:tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij

SIST EN 1194;2000 - lesene konstrukcije - lepljeni lamelirani les - trdnostni razredi in ugotavljanje značilnih vrednosti

SIST EN 1504-1:2005 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betnoskih konstrukcij - definicije, zahteve,  kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti - 1.del:definicije

SIST EN 1504-2:2004 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betnoskih konstrukcij - definicije, zahteve,  kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti - 2.del:sistemi za zaščito površine betona

SIST EN 1504-3:2006 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betnoskih konstrukcij - definicije, zahteve,  kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti - 3.del:konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila

SIST EN 1504-4:2005 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betnoskih konstrukcij - definicije, zahteve,  kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti - 4.del:konstrukcijsko povezovanje

SIST EN 1504-5:2005 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betnoskih konstrukcij - definicije, zahteve,  kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti - 5.del:injektiranje betona

SIST EN 1504-6:2006 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betnoskih konstrukcij - definicije, zahteve,  kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti - 6.del:sidranje armaturne palice

SIST EN 1504-7:2006 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betnoskih konstrukcij - definicije, zahteve,  kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti - 7.del:zaščita armature proti koroziji

SIST EN 1504-8:2005 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betnoskih konstrukcij - definicije, zahteve,  kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti - 8.del:kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti

SIST EN 1504-9:2008 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betnoskih konstrukcij - definicije, zahteve,  kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti - 9.del:Splošna načela za uporabo proizvodov in sistemov

SIST EN 1504-10_2004/AC:2005 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betnoskih konstrukcij - definicije, zahteve,  kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti - 10.del:Uporaba proizvodov in sistemov na terenu in kontrola kakovosti del

SIST EN 1504-10_2004 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betnoskih konstrukcij - definicije, zahteve,  kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti - 10.del:Uporaba proizvodov in sistemov na terenu in kontrola kakovosti del

SIST EN 1536:2002 - izvedba posebnih geotehničnih del - uvrtani piloti

SIST EN 1537:2002 - izvedba posebnih geotehničnih del - geotehnična sidra

SIST EN 1538:2002 - izvedba posebnih geotehničnih del - diafragme

SIST EN 1990:2004 - Evrokod - osnove projektiranja konstrukcij

SIST EN 1990:2004/A1:2006 - Evrokod - osnove projektiranja

SIST EN 1990:2004/A101:2005 - Evrokod - osnove projektiranja - nacionalni dodatek

SIST EN 1991-1-1:2004 - Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije-1 - 1.del:splošni vplivi - Prostorninske teže, lastna teža, koristna obtežba stavb

SIST EN 1991-1-1:2004/A101:2005 Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije-1 - 1.del:splošni vplivi - Prostorninske teže, lastna teža, koristna obtežba stavb - nacionalni dodatek

SIST EN 1991-1-2:2004 - Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije-1 - 2.del:splošni vplivi - vplivi požara na konstrukcije

SIST EN 1991-1-2:2004/A101:2006 - Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije-1 - 2.del:splošni vplivi - vplivi požara na konstrukcije - nacionalni dodatek

SIST EN 1991-1-3:2004 - Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije-1 - 3.del:splošni vplivi - obtežba snega

SIST EN 1991-1-3:2004/A101:2008 - Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije-1 - 3.del:splošni vplivi - obtežba snega - nacionalni dodatek

SIST EN 1991-1-4:2005 - Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije-1 - 4.del:splošni vplivi - vplivi vetra

SIST EN 1991-1-4:2005/AC:2010 - Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije-1 - 4.del:splošni vplivi - obtežba vetra

SIST EN 1991-1-4:2005/A101:2008 - Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije-1 - 4.del:splošni vplivi - obtežba vetra - nacionalni dodatek

SIST EN 1991-1-5:2004 - Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije-1 - 5.del:splošni vplivi - toplotni vplivi

SIST EN 1991-1-5:2004/A101:2009 - Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije-1 - 5.del:splošni vplivi - toplotni vplivi - nacionalni dodatek

SIST EN 1991-1-6:2005 - Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije-1 - 6.del:splošni vplivi - vplivi med gradnjo

SIST EN 1991-1-7:2006 - Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije-1 - 7.del:splošni vplivi - nezgodni vplivi

SIST EN 1991-2:2004 - Evrokod 1 - osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije - 2.del:prometna obtežba mostov

SIST EN 1991-3:2006 - Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije-1 - 3.del:vpliv žerjavov in drugih strojev