Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

POMGRAD d.d. Gradbeno podjetje
Bakovska ulica 31
SI - 9000 Murska Sobota
T (+386) 02 534 1800
F (+386) 02 534 1825
E info@pomgrad.si
W www.pomgrad.si
  • PODJETJE
  • ČLANKI
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • VIDEO

Družba Pomgrad se uvršča med vodilna slovenska gradbena podjetja in gradbena podjetja regije Adriatik, ki jih odlikujejo strokovnost in zagotavljanje vrhunskih gradbenih rešitev ter celostna podpora projektov vse od zasnove pa do izvedbe. Kot eden vodilnih gradbincev se ponaša z lastnim znanjem, opremo in izkušnjami za izpeljavo najzahtevnejših gradbenih projektov.

Skupina Pomgrad

Skupino Pomgrad sestavlja več lastniško povezanih podjetij - tri delniške družbe,osem družb z omejeno odgovornostjo in pet pridruženih družb z omejeno odgovornostjo - z obvladujočo družbo Pomgrad d. d.

Podjetja v Skupini so specializirana za izvajanje posameznih del iz širokega nabora gradbenih dejavnosti, zato lahko zaradi sinergijskih povezav med podjetji kot skupina na trgu ponudijo celovite storitve s področja gradbeništva.

Poslanstvo in vizija

Vizija Skupine Pomgrad je, da z učinkovito rabo in optimalno razporeditvijo lastnih surovinskih virov ohrani položaj vodilnega gradbenega holdinga v Sloveniji in hkrati širi svojo dejavnost in prepoznavnost na tržno zanimivih območjih regije Adriatik ter srednje Evrope.

Kompetence

Bogatijo jih dolgoletne izkušnje na področju gradnje in izvedb raznovrstnih projektov ter sodelovanje tako z domačimi kot tujimi ter javnimi in zasebnimi naročniki. Svoje znanje in izkušnje, ki jih redno nadgrajujejo, delijo s poslovnimi partnerji, s katerimi sodelujejo. Ponašajo se z lastnimi materiali in opremo ter visoko usposobljenim kadrom, ki jim omogoča strokovno izvedbo zastavljenega. Vse našteto potrjuje tudi več priznanih certifikatov, ki njihovo delovanje postavljajo v mednarodni kontekst. Poleg vsega omenjenega so ponosni tudi na dolgoročne in poštene odnose z naročniki in podizvajalci, saj kljub težkim pogojem, ki še vedno obstajajo v gradbeni panogi, redno poravnavajo svoje plačilne obveznosti in spoštujejo dogovorjene roke izvedb.

 

STORITVENI PROGRAM

REFERENČNI PROJEKTI

INFRASTRUKTURA

ac_drazenci_gruskovje-1-zf72.jpg

 
ZGRADBE
 
visokoregalno_skladisce_in_nizkoregalno_skladisce_lek_lendava_6-gt3h.jpg
 
INŽENIRSKA/GEOTEHNIČNA DELA
 
izvennivojsko_krizanje_z_zeleznico_v_grobelnem_1-nhzg.jpg