Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Podjetja in proizvodi

Vstopili ste v zbirko Podjetja in proizvodi, ki vsebuje preko 400 predstavitev podjetji dejavnih na gradbenem področju s proizvodi in materiali, ki jih ta podjetja nudijo na gradbenem trgu. Dostop je brezplačen in neomejen za vse uporabnike.

POMGRAD d.d. Gradbeno podjetje
Bakovska ulica 31
SI - 9000 Murska Sobota
T (+386) 02 534 1800
F (+386) 02 534 1825
E info@pomgrad.si
W www.pomgrad.si
  • PODJETJE
  • ČLANKI
  • PROIZVODI
  • NOVOSTI
  • VIDEO

Družba Pomgrad se uvršča med vodilna slovenska gradbena podjetja in gradbena podjetja regije Adriatik, ki jih odlikujejo strokovnost in zagotavljanje vrhunskih gradbenih rešitev ter celostna podpora projektov vse od zasnove pa do izvedbe. Kot eden vodilnih gradbincev se ponaša z lastnim znanjem, opremo in izkušnjami za izpeljavo najzahtevnejših gradbenih projektov.

Skupina Pomgrad

Skupino Pomgrad sestavlja več lastniško povezanih podjetij z obvladujočo družbo Pomgrad d. d.

Podjetja v Skupini so specializirana za izvajanje posameznih del iz širokega nabora gradbenih dejavnosti, zato lahko zaradi sinergijskih povezav med podjetji kot skupina na trgu ponudimo celovite storitve s področja gradbeništva.

Poslanstvo in vizija

Vizija Skupine Pomgrad je, da z učinkovito rabo in optimalno razporeditvijo lastnih surovinskih virov ohrani položaj vodilnega gradbenega holdinga v Sloveniji in hkrati širi svojo dejavnost in prepoznavnost na tržno zanimivih območjih regije Adriatik ter srednje Evrope.

Kompetence

Bogatijo jih dolgoletne izkušnje na področju gradnje in izvedb raznovrstnih projektov ter sodelovanje tako z domačimi kot tujimi ter javnimi in zasebnimi naročniki. Svoje znanje in izkušnje, ki jih redno nadgrajujejo, delijo s poslovnimi partnerji, s katerimi sodelujejo. Ponašajo se z lastnimi materiali in opremo ter visoko usposobljenim kadrom, ki jim omogoča strokovno izvedbo zastavljenega. Vse našteto potrjuje tudi več priznanih certifikatov, ki njihovo delovanje postavljajo v mednarodni kontekst. Poleg vsega omenjenega so ponosni tudi na dolgoročne in poštene odnose z naročniki in podizvajalci, saj kljub težkim pogojem, ki še vedno obstajajo v gradbeni panogi, redno poravnavajo svoje plačilne obveznosti in spoštujejo dogovorjene roke izvedb.

Akademija Pomgrad

V hitro spreminjajočem se svetu se močno zavedajo pomena dobro izobraženih zaposlenih, ki so v koraku s časom in novostmi na svojem strokovnem področju. S tem namenom so v letu 2017 ustanovili Akademijo Pomgrad, katere ključna naloga je usposabljati, vzgajati in ohraniti kader za potrebe družbe.

V okviru Akademije so organizirana in izvedena interna izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, vzpostavljeno je sodelovanje z osnovnimi, srednjimi, višjimi in visokimi šolami v regiji in širše, mednarodno sodelovanje v okviru projekta ERAZMUS, sodelovanje s cehovskimi združenji doma in v tujini (Inženirska zbornica Slovenije, Združenje asfalterjev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije,…), ogledi strokovnih sejmov in kongresov v Sloveniji in v tujini, organizacija in izvedba teambuildingov za zaposlene, ipd.

V letih od ustanovitve so se zaposleni udeležili preko 100 izobraževanj, imeli so skoraj 1000 vključitev in tudi na ta način izboljšali vodstvene in komunikacijske sposobnosti ključnih zaposlenih, izobrazili pa so tudi nove sodelavce na najbolj deficitranih področjih, saj v njihovi sredini potrebujejo usposobljen operativni kader (zidarje, asfalterje, tesarje, strojnike, delovodje,..) in to je ena izmed ključnih nalog Akademije.

STORITVENI PROGRAM