Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Izolacija fasade med prvimi koraki pri sanaciji stavbe

 

Toplotna izolacija zunanje stene je najpomembnejši element pri toplotni zaščiti stanovanjskih stavb. Toplotne izgube skozi zunanje stene predstavljajo okrog 40 % vseh toplotnih izgub objekta, pri objektih s kontroliranim prezračevanjem pa še ustrezno več. Zato mora biti izolacija fasade ustrezno načrtovana in izvedena, narejena iz kakovostnih materialov ter z zadostno debelino toplotno izolacijskega materiala.

POSEBNOSTI SANACIJ

Pri starejših objektih moramo upoštevati vsa pravila stroke in se prilagajati dani situaciji. Upoštevati moramo tudi zakonodajo, požarni zakon in tehnično smernico. Ključna je tudi izbira ustrezno kvalificiranega izvajalca - fasaderja.

Stare fasadne površine so včasih poškodovane, konstrukcijsko imajo skoraj brez izjeme vrsto toplotnih mostov, stene so pozimi hladne in vsaj lokalno plesnive. V prvi vrsti se je zato potrebno sanacije lotiti celovito. Prvi korak je priprava zidne površine, ki mora biti pred vgradnjo toplotne izolacije čista in trdnostno ustrezna. Sledi bistveni del - vgradnja toplotno visokoučinkovite izolacije, ki starih zidov difuzijsko ne zapira, torej mora biti paropropustna. V smislu trajnostne izvedbe in požarne varnosti naj bo izolacijski material negorljiv, kar hkrati zagotavlja tudi varnost, vse skupaj pa udobje bivanja.

 

IZOLACIJSKA REŠITEV

Toplotno izolacijske plošče Knauf Insulation FKD-S so izbira za vse vrste stavb in ustvarjajo kot sestavni del fasade ugodno bivalno klimo in bistveno zmanjšajo porabo energije v objektu. Plošče so priročne za delo ter se vgrajujejo po principu lepljenja in dodatnega mehanskega pritrjevanja, kar je pri sanacijah obvezno.

  • Njihova toplotna prevodnost je nizka (λ = 0,035 W/mK),
  • razpon debelin je od 60mm do 240mm in
  • razred gorljivosti je A1 (popolnoma negorljiv gradbeni material).
  • Kamena mineralna volna je paropropusten,
  • trajno dimenzijsko stabilen material,
  • ki je kot tak odporen na mikroorganizme.

Kvalitetno izvedena fasada na kameni mineralni volni je tako kompakten in trajen sistemski izdelek. Poudarjamo nujnost izbire sistemskih fasadnih materialov (gradbena lepila, pritrdila, armirni materiali in zaključni sloji). Plošče Knauf Insulation FKD-S so kompatibilne z vsemi certificiranimi fasadnimi sistemi na slovenskem trgu.

 fasade-sanacija-novogradnja1-p8wt.jpg

NOVO!

Toplotno izolacijske plošče Knauf Insulation FKD-N C1 (Smartwall NC1) so idealna izbira za enodružinske hiše in objekte manjših višin, kjer veterna obremnitev ni odločilna za statiko fasadnega sistema. Plošče so v principu popolnoma enake ploščam FKD-S, vgrajujejo se po principu lepljenja in dodatnega mehanskega pritrjevanja s šestimi pritrdili na kvadratni meter. Tehnične karakteristike so toplotno še nekoliko boljše, mehansko pa malenkost slabše od plošč FKD-S. Dodatno so plošče FKD-N C1 enostransko obrizgane s silikatno barvo za boljši oprijem gredbenega lepila pri izvedbi osnovnega ometa. To olajša delo in delno skrajša čas izvedbe fasade.

Enako, tudi tu poudarjamo nujnost izbire sistemskih fasadnih materialov (gradbena lepila, pritrdila, armirni materiali in zaključni sloji). Plošče Knauf Insulation FKD-N C1 so kompatibilne z več fasadnimi sistemi na slovenskem trgu (naj preveri izvajalec)!

fasade-sanacija-novogradnja2-vgku.jpg

Z uporabo plošč Knauf Insulation FKD-S ali FKD-N C1 debline najmanj 14cm boste upravičeni do nepovratnih sredstev Eko Slada (po predvidenih pogojih razpisa za leto 2015), ki znaša 12EUR/m2 ali 15EUR/m2 za degradirana območja.

S sanacijo fasade ne rešujemo samo problema energetske učinkovitosti, pač pa tudi konstrukcijske, sociološke in okoljske probleme. Objekt s kakovostno sanirano fasado bo tako trajnostno zadovoljiv, pri čemer se je potrebno zavedati neugodne bivalne klime, onesnaževanja okolja in odvisnosti od energetskih virov, ki so značilnosti starejših energijsko potratnih objektov. Z novim, kvalitetnim toplotno in požarno izolacijskim fasadnim sistemom tudi globalno doprinesemo košček nujno potrebnega za prihodnost.

TUDI NOVOGRADNJE OBLECIMO KAKOVOSTNO

Če smo pri prenovah vsaj delno omejeni s tehničnimi rešitvami pri vgradnji izolacijskih materialov, imamo pri načrtovanju novih objektov bistveno več možnosti za pravilne in popolne rešitve. Danes nam je omogočeno enostavno izpolnjevanje zahtev novega Pravilnika o energetski učinkovitosti v stavbah kot tudi preseganje teh zahtev v nizkoenergijsko in pasivno načrtovanje. Brez težav namreč vgrajujemo tudi debeline fasadnih izolacij preko 20cm. Posebno pozornost pa je pri vgradnji vedno potrebno posvetiti izvedbi detajlov in izbiri certificiranega fasadnega sistema.

fasade-sanacija-novogradnja3-rwma.jpg

Debeline izolacij so vse višje (24 cm in več – pasivni objekti)

* CERTIFICIRAN FASADNI SISTEM: TOČNO DEFINIRANI MATERIALI PONUDNIKA DOLOČENEGA FASADNEGA SISTEMA S PRIDOBLJENIM ETA ALI STS CERTIFIKATOM.

Poleg kvalitetne izvedbe detajlov, moramo pri novogradnjah ob izbiri sistema upoštevati tudi paropropustnost, požarno varnost in trajnostni vidik uporabljenih materialov, pri čemer je izolacija vsebinsko najpomembnejši del sistema. Izberimo rešitev, ki nam bo prinašala dolgoročno zadovoljstvo, minimalno vzdrževanje in varnost.

Toplotno in požarno izolacijske lamele Knauf Insulation FKL so še vedno idealna izbira za večino novogradenj. V primeru kvalitetnih zidnih površin je njihova vgradnja s celopovršinskim lepljenjem relativno enostavna in predstavlja najbolj kompaktno izvedbo v segmentu visoko učinkovitih fasadnih izolacij. Razpon debelin je teoretično neomejen, v praksi pa jih vgrajujemo do debeline 300mm. Druga možnost izbire kakovostnega izolacijskega materiala so že predstavljene plošče Knauf Insulation FKD-S ali FKD-N C1. Kot vsi naši produkti iz mineralne volne za gradbeništvo, so tudi fasadne lamele in fasadne plošče razreda gorljivosti A1 (popolnoma negorljiv gradbeni material) in skupaj z drugimi fasadnimi materiali zagotavljajo največjo možno požarno varnost. Kvalitetno izveden sistem fasade na kameni mineralni volni, je torej trajen izdelek.

ZAKAJ KAMENA VOLNA

V prvi vrsti gre za materiale z zelo nizko toplotno prevodnostjo, zato je učinek fasadnega sistema bistveno zmanjšana toplotna prehodnost zunanjih sten. Poleg tega ima kamena volna še celo vrsto prednosti, ki objektu prinesejo dodano vrednost. Kamena mineralna volna je namreč naraven, paropropusten, trajno dimenzijsko stabilen material, ki je kot tak odporen na mikroorganizme. Gre za negorljiv material, ki objektu prinese izboljšano oz. največjo možno požarno varnost v tem segmentu. Kvalitetno izvedena fasada na kameni mineralni volni je tako kompakten in trajen sistemski izdelek. Pomembno je, da je fasada izdelana po kriteriju certificiranih fasadnih sistemov na slovenskem trgu in da je pri izvedbi upoštevana Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov – TS PFSTI 01.

Primož Bernard dipl.inž.str.

 

Za konkretna vprašanja:

svetovanje@knaufisnulation.com

Tel.: 04 5114 105