Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.
-
-

Neopor®

Neopor® je  nov toplotno-izolacijski material z izredno izboljšano učinkovitostjo

Srebrno – siva izolacijska plošča je naslednja stopnja v razvoju ekspandiranih polistirenov in je bistveno bolj učinkovita od do sedaj znanih izdelkov, saj omogoča enako toplotno izoliranost ob najmanj 20% tanjših slojih, manjši porabi surovin, manjši potrošnji energije tekom pridobivanja, proizvodnje in distribucije ter tudi manjši vpliv na okolje
 
dr. Roman Kunič, univ.dipl.inž.grad., FRAGMAT TIM, d.d., Oddelek 'Raziskave in razvoj'   Roman.Kunic@Fragmat.Si

Glavni namen toplotnih izolacij je ustvarjanje termičnega ugodja in preprečevanje nezdravega bivalnega okolja, ob hkratnem zmanjševanju neželenih toplotnih izgub, ter tako posredno vplivanje na količino porabljene energije za ogrevanje in ohlajevanje. Vemo tudi, da je namestitev toplotne izolacije eden od najcenejših načinov varčevanja z energijo. Z ustrezno izbiro toplotne izolacije in pravilnim načrtovanjem konstrukcijskega sklopa obodnih zidov je mogoče zmanjšati emisije CO2 tudi za 80 odstotkov in hkrati stroške ogrevanja prepoloviti ali celo deliti s štiri.

Nova generacija ekspandiranega polistirena – BASF SE Neopor® ali FRAGMAT EPS SUPER
Kot vemo, EPS oziroma Stiropor že pri izredno nizkih prostorninskih težah (od 12 do 20 kg/m3) dosega izjemne fizikalne lastnosti, kot so: izredno dobra toplotna izolativnost ( λdekl=0,032W/(mK) ), nosilnost, kompaktnost, odpornost na navzemanje vode idr. Neopor®, kot nova generacija ekspandiranega polistirena, nudi izredno gospodarno rešitev in je prava zgodba o uspehu za novogradnje in sanacije obodnih zidov. S pridom ga lahko uporabimo tudi za izolacijo obodnih sten, ravnih  in poševnih streh, tal, notranji izolaciji in za medetažne konstrukcije, predvsem tam, kjer primanjkuje prostora za namestitev toplotne izolacije. Izolirati z boljšo, torej učinkovitejšo toplotno izolacijo, pomeni doseči tudi manjšo tlorisno površino zidov. S tem se pri isti zazidljivi površini veča neto stanovanjska površina,  zaradi tanjše fasade pa so tudi cenejši osnovni profili, sidra, okenske police, razni nosilci žlebov idr.

Viri: Slikovni material podjetja BASF SE in internetna stran www.neopor.de in www.fragmat.si. Spisek ostale literature je dostopen pri avtorju članka.