Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

SEISMIC temeljna blazina

Ni več dileme: Za vse novogradnje SEISMIC temeljna blazina

seismic_foto1-small-7tcp.jpg

Ob nekajletnih raziskavah vpliva potresa na stavbe, ki so grajene na temeljni plošči s podloženo toplotno izolacijo, je slovensko podjetje Fibran razvilo inovativoa rešitev SEISMIC temeljne blazine za gradnjo nizkoenergijskih ali pasivnih stavb na potresno ogroženih območjih, kot je deklarirana celotna Slovenija.

Temeljna plošča, vgrajena na toplotni izolaciji iz ekstrudiranega polistirena, je že dalj časa spoznana kot ustrezna rešitev temeljenja energijsko učinkovitih stavb. Zaradi enostavne, mnogo hitrejše, pa tudi cenejše izvedbe temeljenja v primerjavi s klasičnimi pasovnimi temelji, se je temeljna plošča tudi v Sloveniji zelo hitro uveljavila. Za razliko od držav severneje od nas ima Slovenija bolj ali manj potresno ogrožena področja, zato je inovacija temeljne blazine, ki ne dovoljuje zdrsov med posameznimi sloji konstrukcijskega sklopa, za zdaj najustreznejša rešitev za novograjene nizkoenergijske objekte pri nas.

TEMELJNA BLAZINA SEISMIC je nadgradnja dosedanjega načina izvedbe toplotno izolirane temeljne plošče. Novi temeljni element je kompozit temeljne plošče, toplotne in hidro izolacije, ki ob potresnih sunkih deluje sovprežno in zaradi njene prožnosti tudi kot dušilec potresnih sil.

 

seismic_foto2-zw2n.jpg  seismic_foto3-yrep.jpg

Primer SEISMIC temeljne blazine z enoslojna in dvoslojno toplotno izolacijo. Toplotno izolacijska plošča pod temeljno ploščo je vedno FIBRANxps SEISMIC ustrezne tlačne trdnosti. V primeru gradnje na površini se spodnji sloj toplotne izolacije podaljša izven oboda stavbe, da ščiti zemljino pod robom objekta pred zmrzovanjem in posledično nabrekanjem.

Obvezni sestavni del blazine je XPS toplotna izolacija imenovana SEISMIC, in v primeru večslojne toplotne izolacije tudi posebna dvostransko samolepilna hidroizolacija SEISMIC. Z izjemo suhih ali povsem odcednih terenov, kjer zadostuje enoslojna omenjena hidroizolacija tipa T, na manj odcednih tleh ali v primeru podtalnice v sendviču dveh FIBRANxps* izolacijskih slojev uporabimo dvoslojno hidroizolacijo.

Za lažje, nizke in gabaritno stabilne stavbe, kot so ponavadi eno ali dvostanovanjske hiše, se v temeljno blazino zaradi potresne obremenitve vgradi toplotna izolacija tlačne trdnosti najmanj 400 kPa, pri težjih, vitkejših in višjih stavbah uporabimo trdnejšo FIBRANxps* izolacijo 500 ali 700 kPa tlačne trdnosti.

Zakaj omenjamo blagovno znamko FIBRANxps? Ker ima zaenkrat v Evropi le slovensko podjetje Fibran Nord testirane materiale za to sistemsko aplikacijo.

SESTAVA TEMELJNE BLAZINE

Pri temeljnih blazinah poznamo več različnih sestav; ustrezno pa izberemo glede na lokacijo objekta in njeno potresno ogroženost, prisotnost podtalnice in seveda želeno energijsko učinkovitost stavbe. Preračun mora narediti usposobljeni statik, ki izbere tudi ustrezno tlačno trdnost toplotnih izolacij.

  • Lokacija

Različno potresno ogrožena območja zahtevajo različne rešitve temeljenja. Pri večji potresni ogroženosti lokacije je priporočljivo izbrati temeljno blazino, ki deluje kot celota, da med posameznimi sloji ne pride do neželenih zdrsov .

seismic_foto4-small-mkg6.jpg seismic_foto5-small-mcmb.jpg

seismic_foto6-wtpm.jpg seismic_foto7-small-kwb6.jpg

Prikazana je najpogostejša in najbolj optimalna rešitev temeljne blazine na potresno bolj ogroženem območju. Dvostransko lepilna hidroizolacija, ki povezuje dva sloja FIBRANxps toplotne izolacije, je že ob montaži mehansko zaščitena pred poškodbami. Zgornja FIBRANxps SEISMIC izolacija se spoji z betonom temeljne plošče, tako da celotna temeljna blazina deluje sovprežno, s čimer so kontrolirani pomiki spodnjega dela stavbe tudi v primeru intenzivnejšega potresa.

  • Zahtevana energijska učinkovitost

Pod temeljno ploščo nizkoenergijske stavbe je smiselno vgraditi najmanj 12 cm pa do največ 30 cm izolacije. Preostanek računske debeline izolacije (manjši del) se po potrebi vgradi pod finalne tlake (primer suhe gradnje tlakov) ali plavajoči estrih. Večji del potrebne toplotne izolacije se pod betonsko ploščo vgradi z namenom, da je v čim večji meri zagotovljena temperaturna stabilnost prostorov tako pozimi kot poleti. Omejitve pri uporabi toplotne izolacije, pod katere ne smemo, prav tako tudi kombinacijo debelin, najdete na spletni strani www.fibran.si.

  • Struktura zemljine in prisotnost podtalnice

Sestavo in zaporedje slojev določimo tudi na osnovi odcednosti zemljine oz. prisotnosti podtalnice za zagotovljeno zaščito stavbe pred vodo in hkrati za optimalno energijsko učinkovitost temeljne blazine, zato je v primeru pasivne hiše priporočljivo večino potrebne izolacije vgraditi nad hidroizolacijo.

Inovacija temeljne blazine, ki temelji na varnosti energijsko učinkovitih stavb na potresno ogroženih območjih, je nov pristop gradnje na temeljni plošči v svetu, zato smo za pomoč pri načrtovanju in izvedbi na spletni strani pripravili podrobnejša pojasnila in rešitve za kombinacijo zgoraj omenjenih situacij.

Naša tehnična služba je pripravljena nuditi dodatna pojasnila tako ob pripravi na gradnjo vsakega posameznega objekta kot spremljati gradnjo stavbe. Priporočamo izkušene strokovnjake. Kontaktirajte ali nasvet@fibran.si ali 07 39 39 52507 39 39 525. Informacije o toplotni zaščiti celotnega objekta ob novogradnji ali sanaciji dobite na spletni strani www.fibran.si.