Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

stik strešnega kapa z lahko kritino in zunanje stene z velikoformatno fasadno oblogo

lesena strešna konstrukcija - toplotna izolacija med špirovci - lahka strešna kritina - toplotno izolirana zunanja stena - velikoformatne fasadne plošče na aluminijasti podkonstrukciji

stik strešnega kapa z lahko kritino in zunanje stene z velikoformatno fasadno oblogo 

 

DWG DWG datoteka

 

Osnovni elementi detajla

 1. Zunanja nosilna stena iz opečnih votlakov debeline 30,0 cm
 2. Suhi notranji omet iz mavčno-kartonskih plošč 10 mm
 3. Toplotna izolacija zunanje zidane nosilne stene debeline 100 mm
 4. Aluminijasta fasadna podkonstrukcija iz profilov in distančnikov
 5. Velikoformatne fasadne plošče iz vlaknastega cementa 625x625x8 mm
 6. AB venčni nosilec
 7. Lesena strešna konstrukcija - lega in špirovec
 8. Notranja obloga ostrešja iz dvoslojnih mavčno-kartonskih plošč, 2x12,5 mm
 9. Parna zapora
 10. Toplotna izolacija strehe med špirovci debeline 140 mm, brez prezračevalnega sloja
 11. Sekundarna kritina iz velikoformatnih ravnih vlaknocementnih plošč 2530x1280x4 mm
 12. Strešne in kontra letve
 13. Strešna kritina iz valovitih vlaknocementnih plošč 1000x2000 mm, profil 8 (130/30)
 14. Prezračevalna rešetka
 15. Obešen polkrožen žleb