Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Telovadnica 21x45m s tremi igrišči, S.S - 2023

Telovadnica 21x45m s tremi igrišči kot samostoječa hala s poševno streho z majhnim naklonom, enoetažna z dvoetažnimi funkcionalnimi prostori, srednji cenovni razred

(154000007)
Zahtevnost objekta: IV

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je telovadnica): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:1575 m2
Neto tlorisna površina:1790 m2
Bruto tlorisna površina:1969 m2
Bruto prostornina:11419 m3
GOI (300+400-470):100%2.579.220,00 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:1.637,60 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.441,09 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:1.310,08 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1 %25.792,20 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi4.5 %116.064,90 €
330Zunanje stene26.3 %678.334,86 €
340Notranje stene11.7 %301.768,74 €
350Stropi10.5 %270.818,10 €
360Streha14.3 %368.828,46 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi6.9 %177.966,18 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji2.6 %67.059,72 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA77.8 %2.006.633,16 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod3.6 %92.851,92 €
420Ogrevalne naprave6.6 %170.228,52 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija4.9 %126.381,78 €
440Elektroinstalacije3.7 %95.431,14 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave0.6 %15.475,32 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave5.6 %144.436,32 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih2.8 %72.218,16 €
400INSTALACIJE27.8 %717.023,16 €
500ZUNANJA UREDITEV4.6 %118.644,12 €
600OPREMA IN UMETNINE3.9 %100.589,58 €
710Vrednost načrtov arhitekture1.8 %46.425,96 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.4 %36.109,08 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.7 %18.054,54 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.7 %18.054,54 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...4.3 %110.906,46 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave8.2 %211.496,04 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI17.1 %441.046,62 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:131.2 %3.383.936,64 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2024. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2024

Naročilnica