Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Servisna delavnica za motorna vozila 4000 m2, 25 servisnih mest, S.S. - 2024

Servisna delavnica za motorna vozila z naslednjim prostorskim programom: 25 servisnih mest, preizkuševališče motorjev, pralnica, karoserijska delavnica, lakirnica, skladišče rezervnih delov, bencinska črpalka, skladišče olja in posebnih odpadkov, razstavni prostor, trgovina z avtomobilskim priborom, upravni prostori, prostori za stranke; objekt kot samostoječa stavba z ravno in poševno streho z majhnim naklonom, nepodkletena, P+0do1N, 4000m2 uporabne površine, srednji cenovni razred

(247050001)
Zahtevnost objekta: IV

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je delavnica): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:3500 m2
Neto tlorisna površina:3659 m2
Bruto tlorisna površina:4025 m2
Bruto prostornina:21333 m3
GOI (300+400-470):100%4.674.534,38 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:1.335,58 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.277,51 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:1.161,38 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1.5 %70.118,02 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi3 %140.236,03 €
330Zunanje stene21.1 %986.326,75 €
340Notranje stene11.5 %537.571,45 €
350Stropi9.7 %453.429,83 €
360Streha17.5 %818.043,52 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi9.1 %425.382,63 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji1.3 %60.768,95 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA74.7 %3.491.877,18 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod4.9 %229.052,18 €
420Ogrevalne naprave4.1 %191.655,91 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija7.8 %364.613,68 €
440Elektroinstalacije4.5 %210.354,05 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave0.6 %28.047,21 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave2.3 %107.514,29 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih3.4 %158.934,17 €
400INSTALACIJE27.6 %1.290.171,49 €
500ZUNANJA UREDITEV10.5 %490.826,11 €
600OPREMA IN UMETNINE2.8 %130.886,96 €
710Vrednost načrtov arhitekture1.5 %70.118,02 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.1 %51.419,88 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.5 %23.372,67 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.5 %23.372,67 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...3.4 %158.934,17 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave6.5 %303.844,73 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI13.5 %631.062,14 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:129.1 %6.034.823,88 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2024. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2024

Naročilnica