Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Stanovanjsko - poslovni objekt (35% - 65%), K+P+3N, 2000 m2, V.S. - 2024

Zdraviliški hotel visokega cenovnega razreda, s 200 do 300 sobami, namenjen za zdraviliški turizem in zdravljenje, odprt vse leto; stanovanjski del (55% enoposteljnih sob, 25% dvoposteljnih sob, 10% apartmajev, 10% sob za invalide), sprejemni prostori, st

(203622212)
Zahtevnost objekta: V

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je hiša): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:2000 m2
Neto tlorisna površina:2557 m2
Bruto tlorisna površina:2940 m2
Bruto prostornina:9114 m3
GOI (300+400-470):100%4.408.236,00 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:2.204,12 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.724,31 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:1.499,40 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1.3 %57.307,07 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi2.9 %127.838,84 €
330Zunanje stene23.3 %1.027.118,99 €
340Notranje stene15.5 %683.276,58 €
350Stropi20.8 %916.913,09 €
360Streha5.1 %224.820,04 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi2 %88.164,72 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji2 %88.164,72 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA72.9 %3.213.604,04 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod5.1 %224.820,04 €
420Ogrevalne naprave8.5 %374.700,06 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija3 %132.247,08 €
440Elektroinstalacije5.3 %233.636,51 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave3 %132.247,08 €
460Transportne naprave1.8 %79.348,25 €
470Posebna namenska oprema in naprave2.3 %101.389,43 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih0.4 %17.632,94 €
400INSTALACIJE29.4 %1.296.021,38 €
500ZUNANJA UREDITEV7 %308.576,52 €
600OPREMA IN UMETNINE2.3 %101.389,43 €
710Vrednost načrtov arhitekture2.2 %96.981,19 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.6 %70.531,78 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.7 %30.857,65 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.7 %30.857,65 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...4.9 %216.003,56 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave9.4 %414.374,18 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI19.5 %859.606,02 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:131.1 %5.779.197,40 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2024. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2024

Naročilnica