Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.