Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

strešno okno v poševni strehi z maloformatno glineno kritino

lesena strešna konstrukcija - toplotna izolacija med špirovci - glinena strešna kritina - strešno okno z lesenim okvirjem

strešno okno v poševni strehi s težko kritino 

 

DWG DWG datoteka

 

Osnovni elementi detajla

  1. Notranja okenska polica iz vezanega lesa
  2. Bivalno strešno okno z lesenim okvirjem (odpiranje okrog zgornje ali srednje osi) in izolacijsko zasteklitvijo
  3. Obloga ostrešja iz mavčno-kartonskih plošč (enoslojno) na leseni podkonstrukciji
  4. Parna zapora
  5. Toplotna izolacija strehe med špirovci debeline 100 mm, s prezračevalnim slojem
  6. Lesen strešni špirovec
  7. Paropropustna, vodotesna sekundarna strešna kritina
  8. Strešne in kontra letve
  9. Glinena srešna kritina iz opečnih zareznikov 240x420 mm