Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

sleme v dvokapni strehi z aeroslemenskim elementom BRAMAC

lesena strešna konstrukcija - toplotna izolacija med špirovci - strešna kritina Bramac - prezračevalni slemenski element - notranja obloga ostrešja iz mavčno-kartonskih plošč

sleme v dvokapni strehi z aeroslemenskim elementom BRAMAC 

 

DWG DWG datoteka

 

Osnovni elementi detajla

 1. Notranja obloga ostrešja iz mavčno-kartonskih plošč, 12,5 mm
 2. Lesena podkonstrukcija notranje obloge ostrešja 50x30 mm
 3. Parna zapora
 4. Toplotna izolacija strehe med špirovci iz mineralne volne debeline 100 mm, prezračevalni sloj 30 mm
 5. Lesena strešna konstrukcija – špirovec 10x14 cm in lega 10x16 cm
 6. Strešni opaž, 18 mm
 7. Paropropustna, vodotesna sekundarna strešna kritina
 8. Strešne letve 50x40 mm in kontra letve 50x50 mm
 9. Strešna kritina iz profiliranih betonskih strešnikov 330x420 mm – donavski strešnik BRAMAC
 10. Držalo slemenske letve BRAMAC
 11. Pofilirani aeroslemenski element BRAMAC
 12. Slemenjak BRAMAC
 13. Lesena strešna konstrukcija - škarje