Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

prehod dimne tuljave skozi poševno streho z maloformatno betonsko kritino

lesena strešna konstrukcija - toplotna izolacija med špirovci - betonska strešna kritina - tipizirana toplotno izolirana dimna tuljava

prehod dimne tuljave skozi poševno streho s težko kritino 

 

DWG DWG datoteka

 

Osnovni elementi detajla

 1. Večslojna tipizirana toplotno izolirana dimna tuljava
 2. Lesena strešna konstrukcija
 3. Obloga ostrešja iz mavčno-kartonskih plošč (enoslojno) na leseni podkonstrukciji
 4. Toplotna izolacija strehe med špirovci debeline 120 mm z nalepljeno parno zaporo, s prezračevalnim slojem
 5. Paropropustna, vodotesna sekundarna strešna kritina
 6. Strešne in kontra letve
 7. Betonska strešna kritina iz betonskih zareznikov 245x420 mm
 8. Dimniška obroba
 9. Opečni zid kot atmosferska zaščitna obloga dimnika
 10. Zaključna tipizirana dimniška kapa iz betona
 11. Zaključni pokrov ustja dimnika