Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

priključek enokapnice s težko kritino BRAMAC na zunanjo steno

nosilna opečna stena - okno iz umetne mase v zunanji steni - lesena strešna konstrukcija enokapne strehe - strešna kritina BRAMAC - notranja lesena obloga ostrešja

priključek enokapnice s težko kritino BRAMAC na zunanjo steno 

 

DWG DWG datoteka

 

Osnovni elementi detajla

 1. Notranji apneno cementni omet, 10 mm
 2. Notranja nosilna stena iz opečnih votlakov debeline 30,0 cm
 3. Armiranobetonska nosilna stropna plošča debeline 16,0 cm
 4. Parna zapora
 5. Zvočna in toplotna izolacija pod estrihom iz mineralne volne debeline 35 mm
 6. Ločilni sloj in zaščita zvočne izolacije - PE folija
 7. Cementni estrih debeline 40 mm
 8. Tekstilna talna obloga
 9. Notranja obloga ostrešja iz lesenega opaža debeline 14 mm
 10. Parna zapora
 11. Toplotna izolacija strehe med špirovci iz mineralne volne debeline 100 mm, prezračevalni sloj 40 mm
 12. Lesena strešna konstrukcija - špirovec 10x14 cm
 13. Paropropustna, vodotesna sekundarna strešna kritina
 14. Strešne letve 50x40 mm in kontra letve 50x50 mm
 15. Lesena strešna konstrukcija - lega 12x16 cm
 16. Strešna kritina iz profiliranih betonskih strešnikov 330x420 mm – klasični strešnik BRAMAC
 17. Toplotna izolacija zunanjega parapetnega zidu iz polistirena debeline 60 mm
 18. Zunanja okenska polica iz aluminija 2,0 mm, širina 200 mm
 19. Okno z okvirjem iz umetne mase z izolacijsko zasteklitvijo 4-16-4, odpiranje na verikalni in horizontalni osi
 20. Notranja okenska polica iz umetnega kamna debeline 30 mm, širine 220 mm