Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

strešno okno v poševni strehi s težko kritino BRAMAC

lesena strešna konstrukcija - toplotna izolacija med špirovci - strešna kritina BRAMAC - strešno okno z lesenim okvirjem

strešno okno v poševni strehi s težko kritino BRAMAC 

 

DWG DWG datoteka

 

Osnovni elementi detajla

 1. Armiranobetonska nosilna stropna plošča debeline 16,0 cm
 2. Parna zapora
 3. Toplotna izolacija pod estrihom iz polistirena debeline 32 mm
 4. Ločilni sloj in zaščita toplotne izolacije - PE folija
 5. Anhidritni estrih debeline 50 mm
 6. Panelni parket debeline 13 mm
 7. Bivalno strešno okno z lesenim okvirjem - dvokrilno 940x2540 mm (odpiranje zgornjega krila do 45° odpiranje spodnjega krila do vertikale), z izolacijsko zasteklitvijo 4-16-4
 8. Notranja obloga ostrešja iz panelnih elementov debeline 13 mm
 9. Lesena podkonstrukcija notranje obloge ostrešja - letve 50x30 mm
 10. Lesena strešna konstrukcija - menjalnik 8x14 cm
 11. Parna zapora
 12. Toplotna izolacija strehe med špirovci iz mineralne volne debeline 100 mm, prezračevalni sloj 40 mm
 13. Lesena strešna konstrukcija - špirovec 10x14 cm
 14. Paropropustna, vodotesna sekundarna strešna kritina
 15. Strešne letve 50x40 mm in kontra letve 50x50 mm
 16. Strešna kritina iz profiliranih betonskih strešnikov 330x420 mm - klasični strešnik BRAMAC
 17. Toplotna izolacija zunanjega betonskega zidu iz troslojne kombinirane plošče (polistiren in lesnocementna volna) debeline 75 mm
 18. Tankoslojni zunanji silikatni omet debeline 5-10 mm
 19. Obloga strešnega napušča z lesenim opažem debeline 18 mm
 20. Lesena strešna konstrukcija - lega 14x14 cm