Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

stik strešnega kapa z betonsko kritino in zunanje stene z maloformatno fasadno oblogo

lesena strešna konstrukcija - toplotna izolacija med špirovci - betonska strešna kritina - toplotno izolirana zunanja stena - maloformatne fasadne plošče na leseni podkonstrukciji

stik strešnega kapa s težko kritino in zunanje stene z maloformatno fasadno oblogo 

 

DWG DWG datoteka

 

Osnovni elementi detajla

 1. Notranji omet
 2. Zunanja nosilna stena iz opečnih votlakov debeline 36,5 cm
 3. Toplotna izolacija zunanje zidane nosilne stene debeline 100 mm
 4. Lesena fasadna podkonstrukcija
 5. Opečne maloformatne fasadne plošče
 6. Nosilna AB stropna plošča
 7. Lesena strešna lega
 8. Toplotnoizolativni element
 9. Lesena obloga ostrešja
 10. Parna zapora
 11. Toplotna izolacija strehe med špirovci debeline 120 mm, s prezračevalnim slojem
 12. Paropropustna, vodotesna sekundarna strešna kritina
 13. Strešne in kontra letve
 14. Strešna kritina iz betonskih zareznikov 330x420 mm
 15. Lesen strešni špirovec
 16. Lesena obloga strešnega napušča
 17. Prezračevalna rešetka
 18. Obešen polkrožen žleb