Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

stik strešnega kapa s kritino BRAMAC in zunanje stene s fasadnim ometom

lesena strešna konstrukcija - toplotna izolacija med špirovci - strešna kritina BRAMAC - toplotno izolirana zunanja stena - debeloslojni fasadni omet

stik strešnega kapa s težko kritino BRAMAC in zunanje stene s fasadnim ometom 

 

DWG DWG datoteka

 

Osnovni elementi detajla

 1. Notranji apneno-cementni omet, 10 mm
 2. Zunanja nosilna stena iz opečnih votlakov debeline 29,0 cm
 3. Toplotna izolacija zunanje zidane nosilne stene iz polistirena debeline 80 mm
 4. Debeloslojni zunanji silikatni omet debeline 20-30 mm
 5. AB venčni nosilec
 6. Lesena strešna konstrukcija - lega 16/16 cm in špirovec 12/16 cm
 7. Notranja lesena obloga ostrešja 20 mm na leseni podkonstrukciji
 8. Toplotna izolacija strehe med špirovci iz mineralne volne debeline 120 mm, z nalepljeno parno zaporo; prezračevalni sloj 40 mm
 9. Paropropustna, vodotesna sekundarna strešna kritina
 10. Strešne letve 50x40 mm in kontra letve 50x50 mm
 11. Strešna kritina iz ravnih betonskih strešnikov 168x420 mm - bobrovec BRAMAC
 12. Lesena obloga strešnega napušča, 20 mm
 13. Vgrajen pravokoten žleb 100x100 mm