Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

stik strešnega kapa z betonsko kritino in zunanje stene s fasadnim ometom

lesena strešna konstrukcija - toplotna izolacija na špirovcih - betonska strešna kritina - toplotno izolirana zunanja stena - debeloslojni fasadni omet

stik strešnega kapa s težko kritino in zunanje stene s fasadnim ometom  

 

DWG DWG datoteka

 

Osnovni elementi detajla

 1. Lesena obloga notranje stene
 2. Lesena podkonstrukcija obloge notranjih stene
 3. Zunanja nosilna stena iz opečnih votlakov debeline 24,0 cm
 4. Toplotna izolacija zunanje zidane nosilne stene debeline 80 mm
 5. Debeloslojni zunanji silikatni omet debeline 20-30 mm
 6. AB venčni nosilec
 7. Lesena strešna konstrukcija - lega in špirovec
 8. Notranja lesena obloga ostrešja
 9. Parna zapora
 10. Toplotna izolacija strehe na špirovcih debeline 100 mm, brez prezračevalnega sloja
 11. Paropropustna, vodotesna sekundarna strešna kritina
 12. Strešne in kontra letve
 13. Strešna kritina iz opečnih zareznikov 261x420 mm
 14. Obešen polkrožen žleb
 15. Prezračevalna rešetka