Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Telovadnica 15x27m z enim igriščem, S.S

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2023. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2023. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2023

Naročilnica