Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Kaj je energijsko učinkovita prenova?

dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK

Energijsko učinkovita prenova je prenova, s katero dosežemo vsaj 30-odstotno zmanjšanje rabe energije glede na izhodiščno stanje, to je tudi cilj postavljen v okviru programa Inteligentna Energija Evropa.

Tak cilj lahko dosežemo, če pri načrtovanju prenove, pri izvedbi del in v fazi uporabe upoštevamo naslednje korake:

  • Ovoj stavbe z dodatno TI - izveden brez toplotnih mostov in čim bolj zrakotesen (naravna izmenjava zraka največ n=0,5 /h in manj n50<1,5 pri mehanskem prezračevanju).
  • Mehansko prezračevanje z vračanjem toplote zavrženega zraka, ki za svoje delovanje potrebuje čim manj električne energije.
  • Nizkoenergijska okna z dobrimi lastnostmi za prepuščanje dnevne svetlobe, ki hkrati omogočajo senčenje in preprečujejo težave zaradi pregrevanja prostorov.
  • Sončna energija za pripravo sanitarne tople vode lahko zmanjša rabo energije za pripravo tople vode za 50 %.
  • Fotovoltaični moduli za proizvodnjo električne energije (zelena elektrika, zmanjšanje emisij, emisijsko nevtralna stavba)
  • Primerna izbira energenta – alternativni viri in sistemi, kjer je izvedljivo. Pasivno hlajenje stavb.