Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Kaj je nizkoenergijska hiša?

VIR: Pasivna hiša, avtorica: Martina Zbašnik Senegačnik

Nizkoenergijska hiša je zgradba z letno potrebno toploto za ogrevanje med 40 in 60 kWh/(m2a) in najmanj 15 kWh/(m2a).

Čim nižje je energijsko število, tem boljša je toplotna zaščita stavbe. Za doseganje nizkih energijskih števil sta potrebna dobro toplotno izoliran in zrakotesen ovoj zgradbe ter zasteklitev s toplotnoizolacijskim steklom. V nizkoenergijski zgradbi so potrebni konvencionalni ogrevalni sistem in grelna telesa. Svež zrak (vtočni zrak oz. dovodni zrak) se v zgradbo dovaja prisilno - po notranjem razdelilnem sistemu. Izrabljen zrak se iz zgradbe odsesava brez izrabljanja njegove toplote. Zrakotesnost nizkoenergijske hiše je n50<1,5-1