Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Sončna elektrarna je ob pravih informacijah in izvajalcih "zlata jama"

avtor: Valerija Hozjan, Energetika.NET

Investitorji, ki načrtujejo sončno fotonapetostno elektrarno imajo danes na voljo kopico informacij, ampak so te pogosto vsebinsko pomanjkljive, ali celo napačne, za kar v večini primerov nosijo odgovornost ponudniki fotonapetostnih sistemov, poudarjajo v podjetju Gorenje Solar.

Naložba v sončno elektrarno je ena od najbolj varnih, poudarjajo v podjetju Gorenje Solar, toda pomanjkanje pravih informacij lahko vodi v prevelika pričakovanja na eni ter trde padce na realna tla na drugi strani. V podjetju se srečujejo z različno podkovanimi investitorji, kar se tiče informacij o naložbi v sončno elektrarno. Od takih, ki so se s fotovotaiko srečali šele pred kratkim in zbirajo splošne informacije glede predvidene moči sončne elektrarne, primernosti njihove lokacije glede na naklone in azimutne usmeritve razpoložljivih površin ter seveda okvirnih vrednosti sistema. Vprašanja bolj izkušenih investitorjev oz. tistih, ki so že pridobili potrebno tehnično informacijo, dovoljenja in imajo ali že urejajo financiranje, pa so povezana z garancijami, končno ceno, tehnologijo, vzdrževanjem ter ekonomiko, so nam pojasnili v podjetju.

Ponudniki fotonapetostnih sistemov so tisti, ki so odgovorni, da dobi investitor pravo in relevantno informacijo, poudarjajo v Gorenju Solar. Zaradi kopice nasprotujočih informacij marsikateri investitor naložbo v sončno elektrarno tudi odloži v prihodnost.

fotovol1-mscy.jpg

Najpogostejša napaka je, da se razmišlja v €/W namesto v €/kWh

Med najpogostejšimi napakami v Gorenju Solar izpostavljajo, da se investicijska (ne)priložnost vrednoti zgolj na podlagi cene sistema in ne na podlagi proizvodnega stroška električne energije iz sončne elektrarne. »Slednje mora vključevati vse obstoječe dejavnike, ki vplivajo na donosnost, kot so cena sistema, količina proizvedene energije, stroški financiranja, vzdrževanja, zavarovanja in še bi lahko naštevali.«

Toda, kot poudarjajo, so zapleti in težave sestavni del vseh podobnih projektov. »Pomembnejša je pripravljenost in sposobnost tako investitorjev, izvajalcev kot soglasodajalcev, zato da se morebitni zapleti konstruktivno rešijo.« Če je investitor dobro pripravljen in je izbral kakovostnega izvajalca, je sončna elektrarna lahko vsekakor »zlata jama«.

Najvarneje je na ključ

Če se lotevamo izgradnje sončne elektrarne v lastni režiji, moramo biti pripravljeni nameniti svoj čas in energijo v pridobivanje tehnološkega znanja in izbiro posameznih komponent ter njihovo povezavo, izračune ekonomike in donosnosti. Prav tako se bomo srečali s precej zahtevnimi postopki pridobitve potrebnih soglasij pristojnih inštitucij, so nam pojasnili v omenjenem podjetju. Tudi odgovornost za delovanje sistema je v tem primeru v celoti naša. Zato je najenostavneje izbrati izvajalca, ki projekt izpelje »na ključ«. Najvarnejši pa je tisti izvajalec, ki v svojih ponudbah in pristopu izkazuje ter zajema vse relevantne dejavnike, vključno z garancijami in referencami delujočih sistemov, še dodajajo v Gorenju Solar.