Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Načini ogrevanja objektov

Tomi Celarc, univ.dipl.ing.str. in Gradbeni portal PEG

 

Ogrevanje objektov

Ogrevanje objektov se glede na vrsto ogreval deli na:

 • radiatorsko ogrevanje
 • ogrevanje s talnimi konvektorji
 • ogrevanje s parapetnimi ali stropnimi ventilatorskimi konvektorji
 • površinska ogrevanja:
  • talno ogrevanje
  • stensko ogrevanje
  • stropno ogrevanje
 • toplozračno ogrevanje
ogrevanje-radiator-l5ch.jpgRadiatorsko ogrevanje    ogrevanje-konvektor-jpkb.jpgOgrevanje s talnimi konvektorji    ogrevanje-talno-gretje-3grp.jpgTalno ogrevanje 
 Radiatorsko ogrevanje   Ogrevanje s talnimi
konvektorji
   Talno ogrevanje

 

Ogrevanje objektov se glede na vrsto energenta deli na:

 • ogrevanje s plinom (zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin)
 • ogrevanje s kurilnim oljem
 • ogrevanje preko vročevoda oz. toplovoda
 • ogrevanje z lesno biomaso:    
  • drva
  • sekanci
  • peleti
 • ogrevanje s toplotno črpalko:      
  • toplotna črpalka zrak/voda
  • toplotna črpalka zemlja/voda
  • toplotna črpalka voda/voda
 • ogrevanje z elektriko: 
  • električni radiatorji
  • električne termoakumulacijske peči

Gledano s stališča investicije je najcenejša varianta radiatorsko ogrevanje ter priklop na vročevod oz. toplovod (kjer je seveda ta vir energije na voljo). Ostali načini ogrevanja so investicijsko dražji, odločitev za vrsto ogreval in vir energije pa je predvsem odvisna od želja investitorja po udobju v objektu (največje udobje dosežemo s talnim ogrevanjem) ter razpoložljivosti virov energije.