Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Praktični nasveti za namestitev sončne elektrarne

avtor: Valerija Hozjan, Energetika.NET

Lastnik sončne elektrarne lahko postane vsak, ki ima za to primerno zemljišče in streho, poudarjajo v Gorenju Solar. Pot od ideje o lastni sončni elektrarni do dejanske realizacije vključuje pridobivanje ustrezne dokumentacije, projektiranje in postavitev.

Po besedah mag. Simone Pogorevc iz Gorenja Solar se administrativni del začne s pridobivanjem lokacijske informacije, sledi pridobivanje dokumentacije od elektrodistributerja, ki definira možnost priklopa sončne elektrarne na distribucijsko omrežje, od Javne agencije RS za energijo (JARSE) in od organizatorja trga z električno energijo (Borzen). »Pred postavitvijo elektrarne izdelamo elaborate požarne varnosti, statične presoje objekta in strelovodne zaščite.«

Mag. Simona Pogorevc, Gorenje Solar: Naše mnenje je, da morajo biti ponudniki iskreni do investitorjev in jim ne smejo obljubljati nerealnih donosov. Vodilo za sklenitev posla ne bi smele biti obljube, ki jih ni mogoče izpolniti, saj te vodijo le v kratkoročno sodelovanje.

fotovol1-xnf3.jpg

Po pridobitvi ustrezne dokumentacije sledi faza projektiranja in postavitve sončne elektrarne. Po preučitvi naravnih danosti lokacije in tehničnih lastnosti objekta se pripravi idejna zasnova s simulacijo za konkreten objekt, ki opredeljuje način postavitve elektrarne, vršno moč in predvideni letni donos električne energije. »V zaključnem delu podamo nato vlogo za deklaracijo proizvodne naprave in vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore na Javno agencijo RS za energijo. Nazadnje investitor podpiše pogodbo o zagotavljanju podpore z organizatorjem trga z električno energijo Borzenom,« pojasnjuje sogovornica. V podjetju Gorenje Solar ocenjujejo, da lahko urejanje administrativnega dela traja tudi do dva meseca.

Pri tem vso dokumentacijo, ki jo v podjetju pridobivajo na podlagi investitorjevega pooblastila, pošiljajo v vednost tudi investitorju, saj mora investitor večina te dokumentacije tudi podpisati. »Ključno je, da je odnos med investitorjem in ponudnikom čim bolj transparenten, torej da tudi garancije, ki jih dajemo investitorjem, vzdržijo in da smo ponudniki tisti, ki vseskozi stojimo za njimi,« poudarja direktor podjetja Rok Lesjak.

Rok Lesjak, direktor Gorenja Solar: Ključno je, da je investitor seznanjen s potekom projekta z administrativnega vidika do pridobitve ustreznih virov financiranja.

Do sončne elektrarne v enem poletju

Ko so izpolnjeni vsi pogoji za postavitev sončne elektrarna, je lahko manjša elektrarna do 50 kilovatov moči nameščena že v treh tednih, večja pa v mesecu in pol. Direktor Gorenja Solar poudarja, da imajo za razliko o velikega dela konkurence v podjetju komponente na zalogi in jih ni treba posebej naročati, kar pospeši postavitveno fazo. »Poleg tega velik del konkurence ravno zato, ker nima komponent in jih mora posebej naročati, zahteva tudi do 80-odstotne avanse, medtem ko pri nas zahtevamo le 20-odstotni predujem, kar je bistveno ugodneje za investitorja,« dodaja.

Rok Lesjak, direktor Gorenja Solar: Če 1-megavatno sončno elektrarno investitor financira z lastnimi sredstvi, se mu lahko naložba povrne že v približno osmih letih. Če jo financira s pomočjo kredita, je ta doba okoli deset let.

Podjetje Gorenje Solar je v preteklem letu postavilo petnajst sončnih elektrarn na ključ. Moč njihove najmanjše postavljene sončne elektrarne na streho je 9 kWp, največje 320 kWp, moč sončne elektrarne na tleh pa je 500 kWp. Trenutno pospešeno razvijajo tudi lastni informacijski sistem za nadzor in spremljanje delovanja sončnih elektrarn.

Strankam prav tako nudijo možnost »sončnega paketa«, v katerem so združeni Gorenje Solar, Banka Koper z aktivnostmi financiranja in zavarovalnica Generali z zavarovanjem sončnih elektrarn. »Seveda pa se stranka sama odloči, ali bo to možnost sprejela, mi ji kot ponudnik nudimo vso podporo ne glede na izbrano banko,« še poudarja Lesjak.