Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Ste že vgradili obvezne delilnike stroškov?

avtor: Mateja Kegel, Energetika.NET

Bliža se datum, ko bodo morala imeti vsa stanovanja v večstanovanjskih stavbah delilnike stroškov za ogrevanje. Prvi oktober je skoraj pred vrati, če energetskega zakona ne boste upoštevali, pa vas čaka 200 evrov kazni. Tisoč dvesto evrov globe bodo plačali dobavitelji toplote, če stroški ne bodo obračunani glede na dejansko porabo, navaja Dnevnik.

Postopek vgradnje delilnikov in zbiranje ponudb  izvede upravnik, vendar so po stanovanjskem zakonu lastniki tisti, ki morajo z večino glasov odločiti, katero vrsto delilnika namestiti ter kdo bo odčitaval porabo  in izračunaval deleže porabe. V stavbi morajo biti vgrajeni delilniki iste vrste in tipa, da ne bi prihajalo do odstopanj pri obračunavanju. Če stanovanjska skupnost ne pride do soglasja in delilniki ne bodo vgrajeni pravočasno, vas čaka že omenjena kazen.

delilniki-3dvr.jpg

Razlika med delilniki

Vsi opravljajo funkcijo kot je treba, ena pomembnejših razlik pa je le ta, da ima ena vrsta delilnikov možnost daljinskega odčitavanja porabe iz centrale, pri drugi se mora izvajalec sprehoditi po večstanovanjski enoti in s hodnikov sprožiti prenos podatkov z delilnikov na svojo napravo, pri tretji pa je odčitavanje možno le neposredno z delilnika in je potreben vstop v vsako stanovanje posebej.

Pri delilnikih je potrebno biti pozornih še na prikrite stroške. Po navedbah Dnevnika nekateri izvajalci namreč ponujajo nizko ceno za delilnike in njihovo vgradnjo, dodaten strošek pa nato predstavlja mesečni prispevek za vzdrževanje sistema.