Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Načini prezračevanja objektov

Tomi Celarc, univ.dipl.ing.str. in Gradbeni portal PEG

 

Prezračevanje objektov

Prezračevanje prostorov v objektih se v grobem deli na naravno prezračevanje ter prisilno prezračevanje.

Pod naravno prezračevanje spada:

  • prezračevanje prostorov preko okenskih pripir (ta rešitev se lahko praktično upošteva samo v starejših stavbah, v katerih so okna netesna in zaradi tlačnih razlik med zunanjostjo in notranjostjo prepuščajo dovolj zraka)
  • prezračevanje prostorov z občasnim odpiranjem oken
  • prezračevanje prostorov z vgradnjo oken s prezračevalnimi ventili oz. režami

Naravno prezračevanje prostorov je investicijsko zelo ugodno, saj praktično neposredno ne povzroča nobenega stroška, z energetskega stališča pa je potratno, saj lahko predvsem pri nizkoenergetskih in pasivnih hišah prezračevalne izgube predstavljajo že precejšen del celotnih toplotnih izgub. Tudi s stališča udobja v prostorih je takšen način prezračevanja manj primeren, saj lahko kvaliteta zraka zelo niha, s tem posledično pa tudi počutje oseb v prostorih.

prezracevanje-kf2l.jpg

Pod prisilno prezračevanje spada:

  • prisilni odvod zraka iz kopalnic in sanitarij, pri čemer se zrak, ki ga iz teh prostorov odvedemo, nadomesti s svežim zrakom, ki v ostale bivalne prostore zaradi podtlaka pride skozi okenske pripire ali okenske prezračevalne ventile oz. reže
  • prisilni dovod in odvod zraka iz posameznega prostora z vgradnjo lokalnih dovodno odvodnih prezračevalnih naprav, ki imajo tudi možnost vračanja toplote odpadnega zraka. Takšne naprave se načeloma vgradi v zunanjo steno posameznega prostora. Rešitev je primerna za obstoječe objekte, kjer je potrebno zaradi zamenjave stavbnega pohištva z bolj zrakotesnim zagotoviti ustrezno prezračevanje prostorov. Z vgradnjo takšnih naprav se namreč znebimo obsežnih gradbenih del v primeru vgradnje centralne prezračevalne naprave ter prezračevalnih kanalov za dovod in odvod zraka
  • prisilno prezračevanje prostorov s centralno prezračevalno napravo, s katero se zrak dovaja v bivalne prostore, odvaja pa se ga iz kuhinje, kopalnic in sanitarij. Takšen način prisilnega prezračevanja se predvsem uporablja v novogradnjah, saj je potrebno za dovod in odvod zraka izvesti kanalski razvod. Pri pasivnih stavbah je možno s centralno prezračevalno napravo objekte tudi toplozračno ogrevati in ne potrebujemo dodatnih ogreval. Prednost prezračevanja s centralno prezračevalno napravo je tudi filtracija zunanjega zraka, saj je predvsem v spomladanskem obdobju v zraku lahko veliko peloda, ki pri nekaterih ljudeh povzroča alergije.