Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Manjši nakupovalni center - 1100 - 1400 m2 - 2019

Samostoječa pritlična stavba, nepodkletena, AB-konstrukcija, ravna streha z nadstreški, srednje razgibana fasada, v sklopu nakupovalnega centra je samopostrežna trgovina, pripadajoči skladiščni prostori, sanitarije za osebje in javne sanitarije, 5 - 10 manjših lokalov lokali

(-)
Zahtevnost objekta: III

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je trgovina): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:1250 m2
Neto tlorisna površina:1445 m2
Bruto tlorisna površina:1575 m2
Bruto prostornina:8820 m3
GOI (300+400-470):100%951.111,00 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:760,89 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:658,23 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:603,88 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1 %9.511,11 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi8.4 %79.893,32 €
330Zunanje stene21.8 %207.342,20 €
340Notranje stene3.9 %37.093,33 €
350Stropi0 %0,00 €
360Streha14.6 %138.862,21 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi0 %0,00 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji2.3 %21.875,55 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA52 %494.577,72 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod4.6 %43.751,11 €
420Ogrevalne naprave15.3 %145.519,98 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija16.8 %159.786,65 €
440Elektroinstalacije5.8 %55.164,44 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave2.8 %26.631,11 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave0 %0,00 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih2.7 %25.680,00 €
400INSTALACIJE48 %456.533,28 €
500ZUNANJA UREDITEV4.4 %41.848,88 €
600OPREMA IN UMETNINE1.5 %14.266,67 €
710Vrednost načrtov arhitekture1.3 %12.364,44 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1 %9.511,11 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.4 %3.804,44 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.4 %3.804,44 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...2.9 %27.582,22 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave5.6 %53.262,22 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI11.6 %110.328,88 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:117.5 %1.117.555,43 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 480 objektov je dostopna v PEG POI2020. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2020

Naročilnica