Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Dom starejših občanov - 120 ind.sob, S.S. - 2019

Dom starejših občanov z naslednjim programom in površino na posameznega stanovalca: individualna soba 20 m2, skupni in funkcionalni prostori 5 m2, servisni del (kuhinja, pralnica, uprava) 8 m2, prostori za osebje 6 m2; objekt kot samostoječa stavba s poševno streho, polno izkoriščena klet, K+P+1do3N, z 120 individualnimi sobami, srednji cenovni razred

(119423031)
Zahtevnost objekta: V

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je soba): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:4680 m2
Neto tlorisna površina:6145 m2
Bruto tlorisna površina:7067 m2
Bruto prostornina:24027 m3
GOI (300+400-470):100%6.814.232,57 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:1.456,03 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.108,90 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:964,26 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1.5 %102.213,49 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi3.1 %211.241,21 €
330Zunanje stene20.9 %1.424.174,61 €
340Notranje stene18.2 %1.240.190,33 €
350Stropi14 %953.992,56 €
360Streha5.4 %367.968,56 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi8.6 %586.024,00 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji2.5 %170.355,81 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA74.2 %5.056.160,57 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod6.2 %422.482,42 €
420Ogrevalne naprave5.3 %361.154,33 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija4.4 %299.826,23 €
440Elektroinstalacije4.4 %299.826,23 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave3.3 %224.869,67 €
460Transportne naprave2.1 %143.098,88 €
470Posebna namenska oprema in naprave6.2 %422.482,42 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih0.1 %6.814,23 €
400INSTALACIJE32 %2.180.554,42 €
500ZUNANJA UREDITEV5.5 %374.782,79 €
600OPREMA IN UMETNINE3.6 %245.312,37 €
710Vrednost načrtov arhitekture2.6 %177.170,05 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.5 %102.213,49 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.8 %54.513,86 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.8 %54.513,86 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...5.3 %361.154,33 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave10.1 %688.237,49 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI21.1 %1.437.803,07 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:136.4 %9.294.613,22 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 480 objektov je dostopna v PEG POI2020. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2020

Naročilnica