Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Dvostanovanjska hiša K+P+M - 60m2 + 80m2, S.S. - 2020 +

Večstanovanjska hiša kot samostoječa stavba s poševno streho/delno izkoriščena mansarda, K+P+M (delno), v pritličju eno stanovanje 80m2 in v mansardi eno stanovanje 60m2 stanovanjske površine, srednji cenovni razred

(104122132)
Zahtevnost objekta: III

Ocena površin in prostornin:

Razširjen prikaz podatkov:
Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je hiša): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:140 m2
Neto tlorisna površina:259 m2
Bruto tlorisna površina:298 m2
Bruto prostornina:895 m3
GOI (300+400-470):100%262.005,97 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:1.871,47 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.010,42 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:878,63 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1.9 %4.978,11 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi2.7 %7.074,16 €
330Zunanje stene22.2 %58.165,33 €
340Notranje stene16.2 %42.444,97 €
350Stropi19.9 %52.139,19 €
360Streha7.4 %19.388,44 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi1.9 %4.978,11 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji1.9 %4.978,11 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA74.1 %194.146,43 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod9.7 %25.414,58 €
420Ogrevalne naprave9.7 %25.414,58 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija0 %0,00 €
440Elektroinstalacije6 %15.720,36 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave0.5 %1.310,03 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave0.8 %2.096,05 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih0 %0,00 €
400INSTALACIJE26.7 %69.955,60 €
500ZUNANJA UREDITEV9.5 %24.890,57 €
600OPREMA IN UMETNINE0.8 %2.096,05 €
710Vrednost načrtov arhitekture2 %5.240,12 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.1 %2.882,07 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.6 %1.572,04 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.6 %1.572,04 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...4 %10.480,24 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave7.6 %19.912,45 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI15.9 %41.658,95 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:127 %332.747,59 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2021. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2021

Naročilnica