Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Enodružinska stanovanjska hiša (K+P+M, 100 m2), S.S. - 2021 +

Enodružinska stanovanjska hiša kot samostoječa stavba s poševno streho/delno izkoriščena mansarda, K+P+M(delno), 100m2 stanovanjske površine, srednji cenovni razred

(101123132)
Zahtevnost objekta: III

Ocena površin in prostornin:

Razširjen prikaz podatkov:
Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je hiša): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:100 m2
Neto tlorisna površina:198 m2
Bruto tlorisna površina:230 m2
Bruto prostornina:621 m3
GOI (300+400-470):100%184.690,00 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:1.846,90 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:931,48 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:803,00 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1.8 %3.324,42 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi3.1 %5.725,39 €
330Zunanje stene24.4 %45.064,36 €
340Notranje stene17.3 %31.951,37 €
350Stropi15.1 %27.888,19 €
360Streha8.4 %15.513,96 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi1.5 %2.770,35 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji1.5 %2.770,35 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA73.1 %135.008,39 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod7.9 %14.590,51 €
420Ogrevalne naprave12 %22.162,80 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija0 %0,00 €
440Elektroinstalacije6.6 %12.189,54 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave0.4 %738,76 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave1.1 %2.031,59 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih0 %0,00 €
400INSTALACIJE28 %51.713,20 €
500ZUNANJA UREDITEV8.5 %15.698,65 €
600OPREMA IN UMETNINE1.9 %3.509,11 €
710Vrednost načrtov arhitekture2 %3.693,80 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.1 %2.031,59 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.6 %1.108,14 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.6 %1.108,14 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...4 %7.387,60 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave7.6 %14.036,44 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI15.9 %29.365,71 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:127.4 %235.295,06 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2022. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2022

Naročilnica