Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Otroški vrtec - 15 otrok, S.S. - 2021

Otroški vrtec za 15 otrok z naslednjim prostorskim programom: skupinski prostor (45m2), stranski skupinski prostori (45m2), gospodarski prostori (40m2), prometno področje (50m2); objekt kot samostoječa pritlična stavba, nepodkletena s poševno streho/neobdelana mansarda, srednji cenovni razred

(141000001)
Zahtevnost objekta: III

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je skupina 15 otrok): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:145 m2
Neto tlorisna površina:202 m2
Bruto tlorisna površina:232 m2
Bruto prostornina:858 m3
GOI (300+400-470):100%257.687,04 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:1.777,15 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.277,33 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:1.110,72 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama2.5 %6.442,18 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi3.5 %9.019,05 €
330Zunanje stene28.1 %72.410,06 €
340Notranje stene13.6 %35.045,44 €
350Stropi12.6 %32.468,57 €
360Streha12.3 %31.695,51 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi4.3 %11.080,54 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji1.3 %3.349,93 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA78.2 %201.511,27 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod5.9 %15.203,54 €
420Ogrevalne naprave7.2 %18.553,47 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija1.7 %4.380,68 €
440Elektroinstalacije4.9 %12.626,66 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave0.8 %2.061,50 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave4 %10.307,48 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih1.3 %3.349,93 €
400INSTALACIJE25.8 %66.483,26 €
500ZUNANJA UREDITEV9.8 %25.253,33 €
600OPREMA IN UMETNINE2.9 %7.472,92 €
710Vrednost načrtov arhitekture2.2 %5.669,11 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.2 %3.092,24 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.6 %1.546,12 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.6 %1.546,12 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...4.3 %11.080,54 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave8.2 %21.130,34 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI17.1 %44.064,48 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:133.8 %344.785,26 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2022. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2022

Naročilnica