Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Servisna delavnica za motorna vozila 500 m2, 5 servisnih mest, S.S. - 2021

Servisna delavnica za motorna vozila z naslednjim prostorskim programom: 5 servisnih mest, pralnica, skladišče rezervnih delov, trgovina z avtomobilskim priborom, upravni prostori, prostori za stranke; objekt kot samostoječa pritlična stavba z ravno in poševno streho, nepodkletena, 500m2 uporabne površine, srednji cenovni razred

(247010001)
Zahtevnost objekta: III

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je delavnica): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:400 m2
Neto tlorisna površina:418 m2
Bruto tlorisna površina:460 m2
Bruto prostornina:2392 m3
GOI (300+400-470):100%447.093,32 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:1.117,73 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.069,14 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:971,94 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1.3 %5.812,21 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi2.3 %10.283,15 €
330Zunanje stene25.9 %115.797,17 €
340Notranje stene8.6 %38.450,03 €
350Stropi7.4 %33.084,91 €
360Streha16.3 %72.876,21 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi10.2 %45.603,52 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji1.5 %6.706,40 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA73.5 %328.613,59 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod5.1 %22.801,76 €
420Ogrevalne naprave3.8 %16.989,55 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija6.7 %29.955,25 €
440Elektroinstalacije4.7 %21.013,39 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave0.4 %1.788,37 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave2.2 %9.836,05 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih5.8 %25.931,41 €
400INSTALACIJE28.7 %128.315,78 €
500ZUNANJA UREDITEV7.1 %31.743,63 €
600OPREMA IN UMETNINE2.9 %12.965,71 €
710Vrednost načrtov arhitekture1.6 %7.153,49 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij0.8 %3.576,75 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.4 %1.788,37 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.4 %1.788,37 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...3 %13.412,80 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave5.8 %25.931,41 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI12 %53.651,20 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:124.2 %555.289,90 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2022. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2022

Naročilnica