Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Dom starejših občanov - 80 ind.sob + 80 neg. sob, O.S - 2022

Dom starejših občanov z naslednjim programom in površino na posameznega stanovalca: individualna soba 18 m2, soba za nego 17 m2, skupni in funkcionalni prostori 5 m2, servisni del (kuhinja, pralnica, uprava) 6 m2, medicinski prostori 4,5 m2, prostori za osebje 7 m2; objekt kot samostoječa stavba s poševno streho, polno izkoriščena klet, K+P+1do3N, z 80 individualnimi in 80 sobami za nego, osnovni cenovni razred

(119424130)
Zahtevnost objekta: V

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je soba): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:6560 m2
Neto tlorisna površina:8271 m2
Bruto tlorisna površina:9512 m2
Bruto prostornina:31390 m3
GOI (300+400-470):100%11.274.954,08 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:1.718,74 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.363,14 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:1.185,34 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama1.5 %169.124,31 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi3.1 %349.523,58 €
330Zunanje stene21.2 %2.390.290,26 €
340Notranje stene18.7 %2.108.416,41 €
350Stropi14.4 %1.623.593,39 €
360Streha5.6 %631.397,43 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi6.7 %755.421,92 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji2 %225.499,08 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA73.2 %8.253.266,39 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod6.2 %699.047,15 €
420Ogrevalne naprave5.4 %608.847,52 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija4.6 %518.647,89 €
440Elektroinstalacije4.4 %496.097,98 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave3.5 %394.623,39 €
460Transportne naprave2.1 %236.774,04 €
470Posebna namenska oprema in naprave5.3 %597.572,57 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih0.6 %67.649,72 €
400INSTALACIJE32.1 %3.619.260,26 €
500ZUNANJA UREDITEV4.5 %507.372,93 €
600OPREMA IN UMETNINE3 %338.248,62 €
710Vrednost načrtov arhitekture2.5 %281.873,85 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.4 %157.849,36 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.8 %90.199,63 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.8 %90.199,63 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...5.1 %575.022,66 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave9.7 %1.093.670,55 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI20.3 %2.288.815,68 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:133.1 %15.006.963,88 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2023. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2023

Naročilnica