Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Projektantske ocene investicij

Individualni stanovanjski objekti
Industrijski objekti
Javni objekti
Kombinirani objekti
Poslovni objekti
Športni objekti
Večstanovanjski objekti
Vzgojni in izobraževalni objekti
Zdravstveni in negovalni objekti

Upravno/poslovna pritlična stavba za 20 do 30 zaposlenih, O.S. - 2022

Upravno/poslovna stavba kot samostoječa pritlična stavba, nepodkletena, z ravno streho, 20 do 30 delovnih mest, osnovni cenovni razred

(222001111)
Zahtevnost objekta: III

Ocena površin in prostornin:

Koeficient:
Število osnovnih enot (osnovna enota je delovno mesto): enot
Površina osnovne enote: m2
Uporabna površina:325 m2
Neto tlorisna površina:413 m2
Bruto tlorisna površina:475 m2
Bruto prostornina:1756 m3
GOI (300+400-470):100%668.447,13 €
Vrednost GOI za m2 uporabne površine:2.056,76 € /m2
Vrednost GOI za m2 neto površine:1.620,05 € /m2
Vrednost GOI za m2 bruto površine:1.408,74 € /m2
100ZEMLJIŠČE - PARCELA0 %0,00 €
200PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA0 %0,00 €
310Gradbena jama4.5 %30.080,12 €
320Temeljenje in plošče nad tlemi7.3 %48.796,64 €
330Zunanje stene22.7 %151.737,50 €
340Notranje stene17.1 %114.304,46 €
350Stropi4.7 %31.417,02 €
360Streha26.4 %176.470,04 €
370Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi2.6 %17.379,63 €
390Ostala dela pri gradbeni konstrukciji1.7 %11.363,60 €
300GRADBENA KONSTRUKCIJA87 %581.549,00 €
410Kanalizacija, vodovod in plinovod5.1 %34.090,80 €
420Ogrevalne naprave6 %40.106,83 €
430Prezračevalne instalacije in klimatizacija0 %0,00 €
440Elektroinstalacije1.6 %10.695,15 €
450Telekomunikacijske in informacijske naprave0.3 %2.005,34 €
460Transportne naprave0 %0,00 €
470Posebna namenska oprema in naprave1.1 %7.352,92 €
480Centralno nadzorni sistemi0 %0,00 €
490Ostala dela pri instalacijskih delih0 %0,00 €
400INSTALACIJE14.1 %94.251,05 €
500ZUNANJA UREDITEV5 %33.422,36 €
600OPREMA IN UMETNINE1.4 %9.358,26 €
710Vrednost načrtov arhitekture1.8 %12.032,05 €
720Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij1.3 %8.689,81 €
730Vrednost načrtov strojnih instalacij0.6 %4.010,68 €
740Vrednost načrtov električnih instalacij0.6 %4.010,68 €
750Vrednost ostalih načrtov, elaboratov, ...4 %26.737,89 €
790Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta, raziskave in preiskave7.6 %50.801,98 €
700DODATNI GRADBENI STROŠKI15.9 %106.283,09 €
VSE SKUPAJ 300 do 700:123.4 %824.863,76 €


(vse cene so brez DDV)

Celotna zbirka preko 500 objektov je dostopna v PEG POI2023. Z naročilom pridobite neomejen dostop do vseh objektov.

GRADBENI PORTAL PEG

Projektantske ocene investicij – POI 2023

Naročilnica